FINSX SALES ASSESSMENT (FSA) – Badanie Kompetencji Sprzedażowych

 

Chcesz poznać więcej szczegółów? Napisz do nas!

 

FSA to narzędzie diagnostyczne służące do badania kompetencji sprzedawców i wspierania ich w dalszym rozwoju.

Opiera się ono na modelu 18 kompetencji znacząco wpływających na skuteczność sprzedaży, które określono na podstawie obserwacji tysięcy sprzedawców. Narzędzie zostało zaprojektowane do badania osób, które realizują działania sprzedażowe oraz mają doświadczenie w sprzedaży.

Jest to rozbudowany kwestionariusz, który mierzy potencjał sprzedażowy. Dostarcza informacji o nastawieniu i związanych z nim przekonań dotyczących podejmowanych działań handlowych.

Dodatkowo określa indywidualny „Excuse index”, czyli indeks wymówek, który wskazuje na skłonność do podejmowania działań niezwiązanych z procesem sprzedaży. Wyniki badania pokazują profil sprzedawcy, wyróżniając mocne strony i obszary, które warto rozwijać. Dzięki takim rekomendacjom można odpowiednią ścieżkę rozwoju pracownika.

FSA wykorzystuje się podczas diagnozy indywidualnej lub diagnozy zespołu jako dodatkowe narzędzie pomagające lepiej ocenić kompetencje i predyspozycje uczestników badania. Kwestionariusz jest w formie online i zawiera 99 pytań odnoszących się do różnych sytuacji sprzedażowych, a jego wypełnienie zajmuje ok. 20-30 min. Taka formuła pytań pozwala zbadać realne zachowania uczestników. Narzędzie to posiada również formę kwestionariusza dedykowanego managerom sprzedaży.

FSA pozwala:

- zobaczyć jaki jest profil sprzedawcy w odniesieniu do typu sprzedaży w jakim funkcjonuje

- zaplanować rozwój poszczególnych kompetencji, aby osiągać jeszcze lepsze wyniki sprzedażowe

- przyjrzeć się działaniom, które oddalają sprzedawcę od osiągnięcia założonych celów sprzedażowych poprzez określony poziom „indeksu wymówek”

- porównać wyniki własne z wynikami populacji w Polsce

- poznać mocne strony pracownika oraz role sprzedażowe, w których najlepiej się odnajduje na podstawie osiągniętych wyników w poszczególnych            kompetencjach

- zmienić działanie i strategię sprzedaży

- z większą świadomością wyznaczać realne plany sprzedażowe

 

Chcesz poznać więcej szczegółów?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


doradztwo@brainstorm.biz.pl