W ramach współpracy z firmą Mostostal Kraków S.A. od stycznia 2019 roku do chwili obecnej realizujemy cykl usług doradczych. Dla trzech grup pracowników w ramach Akademii Menedżera prowadziliśmy szkolenia i rozwijaliśmy kompetencje menedżerskie kadry zarządzającej poprzez bieżące koordynowanie pracy i jasne ustalanie odpowiedzialności. W sierpniu 2019 roku zrealizowaliśmy również 8-godzinne szkolenie „Train The Trainer”, które zostało przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.