Delegowanie zadań

12-13.05.2021 - Poznań

“Chodzi o to aby robić właściwe rzeczy a nie tylko rzeczy właściwie.”

Peter Drucker
Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni rolę starszego trenera i coacha. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1200 dni szkoleniowych. Posiada doświadczenie w pracy z Klientem, w pracy menedżera, PR-owca i trenera wewnętrznego. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru: zarządzania, sprzedaży i obsługi Klienta oraz w szkoleniu kompetencji osobistych.

Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz certyfikowanym coachem wg standardów ICF.

Inni mówią o nim: dokładny, konkretny, nastawiony na cel.

Jego pasją jest bieganie w maratonach i jazda na rowerze.

Jacek Cymerman Jacek Cymerman
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Jednym z kluczowych narzędzi w pracy menedżera jest delegowanie zadań. Jeśli menedżer zrobi to niewłaściwie może to prowadzić do spadku efektywności całego zespołu. A na dodatek spowoduje, że sam menedżer będzie miał paradoksalnie więcej pracy. Zdarza się, że menedżerowie rozumieją delegowanie jako odciążanie siebie od wykonywania zadań mniej istotnych. Prawdziwe delegowanie to dzielenie się odpowiedzialnością menadżera z pracownikami. Delegowanie powinno być postrzegane jako forma motywowania pracownika. Ma powodować, że pracownicy czują się docenieni i obdarzeni zaufaniem. Że czują się bardziej zaangażowani w firmę. Menedżer, który nie potrafi delegować, zawsze będzie z tyłu. Jego pracownicy nigdy nie rozwiną się tak jak mogliby  się rozwinąć. Konsekwencją takiej sytuacji może stać się to, że pracownicy będą się pytać o wszystko menedżera. Utracą swoją  samodzielność i wiarę we  własne  możliwości. Jeśli menedżer chce w pełni wykorzystać potencjał swojego zespołu musi umiejętnie delegować zadania. Jak to zrobić? Odpowiedzi są zawarte w naszym szkoleniu.
 

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla Managerów, Dyrektorów, Team Liderów oraz dla wszystkich zarządzających zespołami osób.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Delegowanie celów i zadań
  - Czym jest delegowanie zadań – uporządkowanie pojęć i definicji 
  - Różne koncepcje delegowania
  - Etapy delegowania zadań pracownikom
  - Rodzaje delegowania w zależności od stopnia złożoności zadania 
  - Delegowanie jako element pozafinansowego motywowania
  - Które zadania możemy delegować, a których nie powinniśmy?

  II. Dobre praktyki delegowania obowiązków
  - Zarządzanie czasem wykonania zadania w delegowaniu
  - Buforowanie zwiększające prawdopodobieństwo wykonania zadania  w terminie
  - Analiza zdolności, kompetencji i możliwości pracowników w wyborze delegowanych zadań 
  - Delegowanie jako czynnik angażujący i motywujący w rozwoju pracowników 
  - Komunikowanie delegowanych zadań pracownikom
  - „Budowanie katedry” – jak wyjaśnić miejsce delegowanego zadania w całości 
  - Monitorowanie i kontrola oraz statusowanie zleconych zadań
  - Bieżące wspieranie pracownika w realizacji zleconych zadań 
  - Podsumowanie zrealizowanego zadania – rozmowa podsumowująca 
  - Rozmowa korygująca w sytuacji kryzysu podczas realizacji zadania

  III. Delegowanie zadań w zależności od możliwości pracownika 
  - Rodzaje zadań a rodzaje kompetencji niezbędnych do wykonania zadania 
  - Dopasowanie zadań do stopnia rozwoju pracownika i jego zaangażowania 
  - Różnice między kompetencjami a talentami
  - Analiza kompetencji i atutów w swoim zespole 
  - Delegowanie zadań według predyspozycji i talentów

  IV. Komunikacja delegowanych zadań
  - Kiedy i jak komunikować zadania, które chcemy delegować?
  - Jak „sprzedać” zadanie pracownikowi aby chciał podjąć wyzwanie?
  - Rola poczucia sensu wykonywania zadania delegowanego przez szefa – „buduj katedrę” 
  - Wywieranie wpływu i język korzyści w komunikowaniu delegowanych zadań
  - Jak dostosować komunikację do różnych styli osobowości w komunikowaniu zadania?
   

Dzień 2
 • V. Rozmowa planująca podczas delegowania zadania
  - Struktura rozmowy planującej – delegowanie zadania pracownikowi
  - Otwarcie i przedstawienie celu rozmowy
  - Przedstawienie celu i zadania
  - Uzgodnienie działań i zakresu odpowiedzialności pracownika 
  - Uzgodnienia działań i zakresu wsparcia menedżera 
  - Określenie sposobu i czasu monitorowania zadania 
  - Podsumowanie i sprawdzenie zrozumienia

  VI. Rozmowa monitorująca status delegowanego zadania
  - Struktura rozmowy monitorującej 
  - Porównanie planu z aktualną sytuacją 
  - Analiza sytuacji – oczekiwane efekty działań
  - Weryfikacja i ewentualna korekta zadania 
  - Zakres wsparcia ze strony menedżera
  - Ustalenie terminu kolejnego spotkania
  - Podsumowanie, sprawdzenie zrozumienia, kontrakt

  VII. Rozmowa podsumowująca wykonanie delegowanego zadania
  - Struktura rozmowy podsumowującej
  - Podsumowanie realizacji planu i osiągniętego wyniku
  - Informacja zwrotna – postawa pracownika, jakość współpracy z menedżerem, zespołem 
  - Wypracowanie wniosków rozwojowych – zmotywowanie pracownika do kolejnych wyzwań

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest delegowanie zadań i czym różni się od ich wyznaczania.
 • Uczestnicy poznają przydatne koncepcje i etapy dotyczące delegowania.
 • Uczestnicy dowiedzą się, które zadania należy delegować, a których nie powinno się przekazywać pracownikom.
 • Uczestnicy poznają dobre praktyki w delegowaniu zadań dzięki wymianie doświadczeń.
 • Uczsestnicy będą potrafili zakomunikować zadanie pracownikowi dostosowując przekaz do jego preferencji.
 • Uczestnicy przećwiczą w praktyce rozmowy z pracownikiem podczas przydzielania, monitorowania i podsumowywania delegowanych zadań.
Uczestnik

Szkolenie przeprowadzone w formie ciekawego warsztatu skoncentrowanego na treningu praktycznych umiejętności. Wiedza była interesująco przekazana co w mojej opinii wpłynęło na zaangażowanie i motywację zarówno moją jak i grupy. Ćwiczenia bardzo dobrze dobrane, a wiedza prowadzącego widoczna była na każdym etapie szkolenia. Jestem bardzo zadowolony.

Najbliższa edycja szkolenia

12-13.05.2021 / Poznań
data / Miasto
1700,00 PLN
cena netto / os.