Design Thinking

08-09.11.2022 - Online
Doświadczenie:
Design Thinking
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Design Thinking – myślenie projektowe to metodologia służąca pobudzaniu kreatywności oraz innowacyjności przy tworzeniu nowych rozwiązań, produktów i usług. Wszystko to w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb klientów.
To podejście wykorzystujące narzędzia projektantów oraz integrujące: 

 • Potrzeby ludzi
 • Możliwości technologiczne
 • Wymagania biznesu

Pracując wg. podejścia Design thinking przechodzisz przez poszczególne etapy procesu, których zadaniem jest empatyzacja z odbiorcą, zdefiniowanie jego potrzeby lub problemów, wygenerowanie pomysłu, zmaterializowanie propozycji rozwiązania za pomocą prototypu i przetestowanie pomysłu przed podjęciem decyzji o wdrożeniu.
Tak zbudowany proces pozwala dostarczyć kreatywne i innowacyjne rozwiązania wpisujące się w potrzeby odbiorców te wyartykułowane jak i nie wyartykułowane.

Zmieniające się otoczenie i rosnąca konkurencja wymusza dostarczanie produktów i usług, które wpływają pozytywnie na doświadczenia klientów. Spowodują zaskoczenie, tzw. „efekt wow”, a także wybiegają w przyszłość. Realizacja projektów wykorzystująca narzędzia myślenia projektowego pozwala zwiększyć przewagę konkurencyjną i budować wizerunek innowacyjnej firmy.
 

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla:
- dyrektorów, menedżerów średnich i małych przedsiębiorstw
- pracowników działów rozwoju marketingu, badań i analiz
- dyrektorów i kierowników produkcji
- konsultantów biznesu
- brand managerów
- dla każdego, kto szuka pomysłu na siebie i swoją działalność biznesową

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Jak poprowadzić rozgrzewkę twórczą?
  - Podstawy psychologii twórczości – przełamywanie schematów i pokonywanie ograniczeń podczas pracy z grupą.
  - Techniki zwiększania efektywności sesji kreatywnej 
  - Rola i zadania moderatora Design Thinking w prowadzeniu procesu i grupy  uczestników

  II. Etap empatii w procesie DT
  - Ćwiczenia praktyczne: jak sprawić, żeby uczestnicy sesji kreatywnej weszli w perspektywę użytkowników projektowanego
    rozwiązania?
  - Rynek – przykłady porażek produktów i usług zaprojektowanych bez badania potrzeb i oczekiwań użytkownika
  - Narzędzia jakościowe/ilościowe badania potrzeb i oczekiwań
  - Studium przypadku: tworzenie persony i ścieżki doświadczeń użytkownika w kontekście realnego produktu

  III. Style kreatywnego myślenia w zespole
  - Style kreatywnego myślenia – praca z zespołami jednorodnymi lub zróżnicowanymi pod względem stylu
  - Kwestionariusz psychometryczny – jak wykorzystać jego wyniki w zespole/w procesie projektowania?
  - Ćwiczenia praktyczne prowadzenia grupy: sposoby dbania o efektywność sesji 
  - Metody precyzyjnego określania efektu w procesie design thinking

  IV. Jak przeprowadzić efektywną sesję generowania pomysłów
  - Fakty i mity o burzy mózgów – jaką metodę wybrać do pracy z grupą?
  - Praca z grupami z oporami przed wyjściem ze schematu i z grupami gubiącymi sprzed oczu finalny cel sesji. 
  - Metody „rozkręcania” grupy i skupiania jej na celu
  - O czym warto pamiętać prowadząc sesję kreatywną – praktyczne wskazówki (tips & tricks).

Dzień 2
 • V. Moderowanie selekcji i wstępnej oceny pomysłów
  - W jaki sposób oceniać pomysły, żeby nie stracić tych oryginalnych, z potencjałem
  - Optymalizacja procesu selekcji pomysłów -> przejście od luźnej inspiracji do konkretnego rozwiązania
  - Jakie zachowania modelować w zespole podczas moderowania sesji na etapie selekcji pomysłów?

  VI. Przeprowadzanie grupy przez proces oceny i rozwoju pomysłów
  - Na którym etapie procesu kreatywnego wprowadzać kryteria biznesowe do oceny koncepcji?
  - Od pomysłu do rozwiązania – jak facylitować proces rozwijania i precyzowania pomysłu, by skończyć proces z nowym,
    oryginalnym pomysłem możliwym do wdrożenia w realiach organizacji?
  - Narzędzia zwiększania jakości, oryginalności i realności wdrożenia innowacyjnych pomysłów. Podstawy lean start-up i
    eksperymentowania z pomysłami.

  VII. Testowanie projektowanych rozwiązań
  - Rodzaje prototypów i założenia etapu prototypowania
  - Dobieranie techniki prototypowania do rodzaju projektowanego rozwiązania – narzędzia ilościowe i jakościowe testowania
    potencjału pomysłu
  - Konstruowanie prototypów i przeprowadzenie pierwszej serii testów
  - Studium przypadku: prototypowanie rozwiązań. O czym pamiętać w czasie testowania prototypu z użytkownikiem? Narzędzia:
    scenariusz testów

  VIII. Innowacja jako projekt do realizacji – techniki i narzędzia zarządzania projektami / zadaniami wspierające w procesie
  wdrożenia (GTD, cykl PDCA, agile PM)

  - Podstawy lean start-up jako narzędzie pomocne w procesie wdrażania rozwiązania obarczonego wysokim ryzykiem
  - Studium przypadku: standaryzowanie i monitorowanie wdrożenia rozwiązania
  - Wykorzystanie eksperymentów w procesie testowania hipotezy wartości

Korzyści
 • Uczestnicy będą potrafili wykorzystywać narzędzia stosowane w metodzie Design Thinking.
 • Rozwiązywać problemy.
 • Tworzyć innowacyjne rozwiązania.
Uczestnik

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, bardzo dobry kontakt trenera prowadzącego z grupą, ciekawe i dobrze dobrane ćwiczenia. Polecam

Najbliższa edycja szkolenia

18-19.10.2022 / Online
data / Miasto
1900,00 PLN
cena netto / os.