TPM – kompleksowe utrzymanie ruchu

03.11.2020 - Rzeszów

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

VIDEO ZAPOWIEDŹ

Priorytetem wielu organizacji jest poprawa efektywności produkcji. Czynnikiem, który niewątpliwie wpływa na tą efektywność są przestoje maszyn i urządzeń spowodowane zarówno awariami jak i niezbędnymi przeglądami oraz konserwacjami.

TPM to koncepcja zarządzania, której celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w procesie produkcji przy jednoczesnym zaangażowaniu wszystkich pracowników w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego. Jednym z najważniejszych efektów TPM jest skrócenie czasu reakcji na awarie i przestoje maszyn. TPM pozwala także skutecznie zarządzać planowanymi konserwacjami.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób związanych z utrzymaniem ruchu i produkcją w przedsiębiorstwie: liderzy, brygadziści, mistrzowie, kierownicy produkcji, inżynierowie procesu, kierownictwo i pracownicy działu utrzymania ruchu.

Dzień 1
 • I. Czym jest TPM?
  - Cykl życia maszyn i urządzeń 
  - Definicja TPM
  - Odpowiedzialność za utrzymanie maszyn i urządzeń w TPM 
  - Warunki funkcjonowania TPM
  - Trzy kroki we wdrażaniu TPM

  II. Podejście TPM do utrzymania ruchu
  - Stosunek do maszyn i urządzeń
  - Priorytety – sztuki, sztuki, sztuki czy prewencja?
  - Gaszenie pożarów vs przeglądy, konserwacje, modyfikacje 
  - Sposoby rejestrowania nieprawidłowości oraz awarii 
  - Koncentracja na likwidacji przyczyn awarii
  - Struktura organizacyjna służb utrzymania ruchu – UTR jako integralna część produkcji

  III. Autonomiczne utrzymanie ruchu
  - Walka ze stereotypem – „ja produkuję, Ty naprawiasz”
  - 7 kroków do wdrożenia autonomicznego utrzymania ruchu (gruntowne czyszczenie, eliminacja miejsc trudnodostępnych i źródeł zabrudzeń, standardy sprzątania i konserwacji, szkolenie pracowników z samodzielnej konserwacji, samodzielna konserwacja przez operatorów, standardy procesu, obniżenie poziomu decyzyjności. 
  - Problemy przy wdrażaniu autonomicznego utrzymania ruchu
  - Dobre praktyki przy wdrażaniu autonomicznego utrzymania ruchu 
  - Jak przejmować czynności od UTR

  IV. OEE - całkowita efektywność wyposażenia
  - Jak wyliczać OEE – case study 
  - Pożądane i niepożądane wartości OEE 
  - Czynniki wpływające na OEE
  - Jak pracować nad poprawą OEE

  V. Preventive maintenance vs predictive maintenance
  - Czym różni się konserwacja profilaktyczna od konserwacji prognozowanej 
  - Karta/tablica zapisu problemów
  - Audyt TPM – formularz oceny 
  - Instrukcje wizualne - przykłady
  - Standaryzacja wyposażenia - przykłady Filary TPM

  VI. Wdrażanie TPM
  - Rola tablic i kącików szkoleniowych 
  - Jak tworzyć tzw „lekcje”
  - Przykłady potwierdzania autonomicznych konserwacji 
  - Sposoby tworzenia instrukcji postępowania (slajdy, film) 
  - Przyczyny porażek przy wdrażaniu TPM
  - Narzędzia – diagram Ishikawy i 5 Why

  VII. Przykład wdrożenia TPM na przykładzie firmy Atlas
  - Zbieranie danych z pracy maszyn i urządzeń 
  - Analiza danych i wybór ścieżki postępowania
  - Tworzenie lekcji i instrukcji do autonomicznych konserwacji i usuwania awarii 
  - Audyty sprawdzające
  - Narzędzia do analizy danych

Korzyści
 • Uczestnicy uświadomią sobie czym jest TPM i dlaczego warto wdrażać TPM w organizacji.
 • Uczestnicy poznają podstawowe funkcje TPM.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie wdrażać TPM.
 • Użytkownicy uświadomią sobie jakie problemy mogą napotkać przy wdrażaniu TPM.
 • Użytkownicy określą swoją wizję wdrożenia TPM w swojej organizacji.
 • Użytkownicy zdobędą umiejętność tworzenia lekcji i instrukcji niezbędnych do szkoleń pracowników.
 • Uczestnicy będą potrafili wybrać dane do analizy i z nich skorzystać.
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie są sposoby motywowania pracowników UTR do dzielenia się wiedzą.
 • Uczestnicy otrzymają narzędzia do audytów i kontroli.
 • Uczestnicy nabędą umiejętności oceny wydajności parku maszynowego.
Uczestnik

Szkolenie godne polecenia, perfekcyjnie przygotowane. Warsztatowa forma szkolenia pozwoliła na swobodne przyswajanie przekazywanej wiedzy. Trener wykazał się dużym doświadczeniem, wiedzą praktyczną i merytoryczną, potrafił również odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości.

Najbliższa edycja szkolenia

03.11.2020 / Rzeszów
data / Miasto
990,00 PLN
cena netto / os.