Zarządzanie stresem

12-13.12.2022 - Rzeszów

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

„Całkowita wolność od stresu to śmierć, gdyż stres jest obecny w każdym ludzkim działaniu” powiedział Hans Selye – lekarz fizjopatolog i endokrynolog. Badaniu zjawiska stresu i jego wpływowi na człowieka poświęcił 50 lat pracy. Twierdził, że to właśnie stres, a w szczególności nieumiejętność radzenia sobie z nim jest główną przyczyną wielu chorób somatycznych. Głównym przesłaniem naszego szkolenia będzie teza, że to co jest istotne to nie wydarzenie wywołujące stres ale sposób w jaki je przyjmujemy i sposób w jaki nimi kierujemy. Dzięki temu zwiększymy swoją samoświadomość dot. naszych reakcji na społeczne sytuacje stresowe oraz wypracujemy większą samokontrolę emocji i myśli związanych z tzw. stresorem. Poznamy narzędzia i techniki wspierające nas w opanowaniu stresu, od relaksacji poprzez pracę na przekonaniach do „przyziemnych” zindywidualizowanych sposobów redukcji napięcia jakie każdy z nas wypracował w swoim życiu. To sposoby przydatne szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie tempo życia, wzajemna współzależność i konsumpcjonizm, duża odpowiedzialność potęgują napięcia i wywołują długotrwały stan niepokoju.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które są narażone na sytuacje stresowe zarówno w pracy jak i życiu prywatnym. Po szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest stres, jaki jest mechanizm działania stresu w organizmie oraz jakie są jego źródła oraz skutki. Uczestnicy nauczą się również jak radzić sobie ze stresem na poziomie fizjologii, reakcji emocjonalnych oraz zachowania.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

 

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie do zarządzania stresem
  - Autodiagnoza – identyfikacja sytuacji, które w naszym życiu generują najwięcej emocji i są potencjalnym źródłem stresu
  - Indywidualny poziom stresu – z czego wynika i co na niego wpływa? 
  - Czym jest stres jako zjawisko biologiczne, fizyczne i społeczne? 
  - Geneza zjawiska stresu – historia i najnowsze odkrycia naukowe 
  - Stresory biologiczne i stresory społeczne  - przykłady
  - Identyfikacja własnych stresorów
  - Wymiana doświadczeń dot. indywidualnych sposobów radzenia sobie ze stresem 
  - Analiza interpretacji danego zdarzenia przez uczestnika

  II. Dobry i zły stres - jak uczynić go naszym sprzymierzeńcem?
  - Eustres – dobry stres i jego poziom zdrowy dla organizmu 
  - Dystres – zły stres i jego poziom szkodliwy dla organizmu
  - Przebieg reakcji na stres – stadium reakcji alarmowej, stadium odporności, stadium wyczerpania Charakterystyka reakcji alarmowej organizmu
  - Faza odpornościowa – procesy adaptacyjne
  - Etap załamania i wyczerpania – konsekwencje dla psychiki i organizmu. Indywidualny poziom stresu a realizacja zadania

  III. Typy osobowości a reakcje na stres
  - Osobowości typu A – cechy charakterystyczne, wady i zalety 
  - Osobowość typu B – cechy charakterystyczne, wady i zalety
  - Konsekwencje wynikające ze stylu reagowania na sytuacje stresowe dla osobowości typu A i B 
  - Style komunikacji społecznej a sposoby reagowania na stres
  - Sposoby na odreagowanie stresu skuteczne dla każdego rodzaju osobowości

  IV. Stresory społeczne - identyfikacja i klasyfikacja 
  - Skala stresu wg.Thomas Holmes’a i Richard Rahe’a 
  - Autodiagnoza własnego poziomu stresu
  - Skala przystosowania społecznego
  - Identyfikacja przykrych wydarzeń życiowych wyprzedzających negatywne konsekwencje dla organizmu

  V. Dlaczego zebry nie mają wrzodów?
  - Autodiagnoza indywidualnej percepcji stresu oraz reakcji stresowej – 3 poziomy reakcji na stres (na poziomie fizycznym, emocjonalnym i psychologicznym)
  - Koncepcja radzenia sobie ze stresem „Zebry i pawiany” R. Sapolsky’ego i jej wykorzystanie w codziennej pracy z klientem
  - Wybór drogi uczącej się – praktyczne wykorzystanie koncepcji Marliee Adams – „Myślenie pytaniami”
  - MBB – metody zarządzania sytuacją stresogenną poprzez pracę z ciałem i umysłem 
  - Dojrzałość emocjonalna = ambiwalencja – generatory emocji
  - Mity na temat stresu – jak zmienić zdanie o stresie?

Dzień 2
 • VI. Zwiększenie samoświadomości w zarządzaniu stresem
  - Zasady konstruktywnego budowania poczucia własnej wartości oraz określenia swego miejsca w życiu, jako skuteczne narzędzie zapobiegania stresom
  - Określenie źródeł własnej samooceny w kontekście indywidualnej sytuacji stresowej 
  - Zmiana poznawcza postrzegania sytuacji stresowej „z problemu na zasób” 
  - Zwiększenie indywidualnego poczucia bezpieczeństwa
  - Budowanie „złożonego ja” i szukanie dla siebie nowych ról

  VII. Poznawczy model reakcji na stres - rola przekonań w redukcji stresu
  - Czym są nasze przekonania z punktu widzenia psychologicznego?
  - Przykłady przekonań wspierających i ograniczających nas w sytuacji stresującej 
  - Model ABCD – analiza powstawania subiektywnej sytuacji stresowej
  - Pętle przekonań  ograniczających i wspierających
  - 5 pytań – jak sprawdzić czy moje przekonanie mnie wspiera w redukcji stresu? 
  - Zamiana przekonań negatywnych na pozytywne i neutralne 
  - Wewnętrzny dialog – kwestionowanie natrętnych myśli
  - Trening  afirmacji – określanie pożądanego stanu rzeczy, budowanie własnej pozytywnej postawy wobec negatywnych sytuacji i myśli

  VIII. Indywidualne strefy wsparcia  - kto, co, gdzie i kiedy redukuje nasz stres?
  - Wsparcie emocjonalne, praktyczne
  - Miejsca i przedmioty gdzie czujemy się dobrze 
  - Ludzie i organizacje które redukują nasz stres
  - Działania i wartości odrywające od negatywnych myśli

  IX. Techniki relaksacyjne w radzeniu sobie ze stresem 
  - Korzyści wynikające z wprowadzenia się w stan relaksu 
  - Techniki oddychania
  - Ćwiczenia izometryczne 
  - Ćwiczenia relaksacyjne 
  - Trening autogenny Schultza 
  - Techniki medytacji
  - Metoda dynamicznej medytacji J. Silvy 
  - Sugestie, pozytywne wizualizacje

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest stres, jaki jest mechanizm działania stresu w organizmie oraz jego źródła.
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie są skutki stresu i co można zrobić, żeby obniżyć poziom stresu w organizmie.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętności odróżniania stresu zwiększającego ich efektywność i wydajność od stresu obniżającego efektywność i wydajność.
 • Uczestnicy będą potrafili rozpoznać pierwsze symptomy stresu negatywnego.
 • Uczestnicy nauczą się radzenia sobie ze stresem na poziomie fizjologii, reakcji emocjonalnych oraz zachowania.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętności nazwania i zracjonalizowania powodów stresu i określenia możliwość ich eliminacji.
 • Uczestnicy nauczą się skuteczniejszej komunikacji się w sytuacjach stresowych.
 • Uczestnicy zbudują w sobie świadomość, że poznane techniki antystresowe są skuteczne i warto je stosować.
Uczestnik

Skolenie przeprowadzone w pełni profesjonalnie, wysoki poziom wiedzy Trenera - zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to nie były zmarnowane dni. Szkolenie odbyło się w formie warsztatowej, dlatego łatwiej było przyswoić obszerny materiał, który został nam przekazany w sposób jasny i przejrzysty.

Najbliższa edycja szkolenia

07-08.11.2022 / Online
data / Miasto
1500,00 PLN
cena netto / os.