Zarządzanie talentami

17-18.06.2020 - Białystok

“Patrz szeroko. I nawet kiedy wydaje ci się, że patrzysz szeroko – ciągle patrz jeszcze szerzej.”

Robert Baden-Powell
Doświadczenie:

Ma za sobą ponad 6000 godzin poprowadzonych warsztatów dla różnych grup zawodowych i stanowisk – od operatorów maszyn po dyplomatów, od nauczycieli szkół artystycznych po dyrektorów hut i kopalń. Jako asesor w sesjach AC/DC obserwowała i udzieliła informacji zwrotnej blisko setce osób. Zrealizowała ponad 80 godzin sesji coachingowych, w tym 30 pod superwizją.

Jej obszary specjalizacji to rozwój kompetencji menedżerskich, praca zespołowa i współpraca, komunikacja interpersonalna w biznesie, zarządzanie efektywnością osobistą i zespołu, trening trenerów. Zajmuje się również Assessment / Development Center – jako asesor i Mystery Shoper – jako konsultant.

Magdalena Olechnowicz Magdalena Olechnowicz
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

VIDEO ZAPOWIEDŹ

Powiedzenie „organizacja to ludzie” jest już powszechnie uznane w firmach i traktowane jako oczywiste. Coraz więcej menedżerów oraz Działów HR stawia czynnik ludzki w firmach jako nadrzędny nad procesami, czy systemami produkcyjnymi. Nadal jednak w dużo większym stopniu, zarządzający koncentrują się na rozwoju kompetencji swoich pracowników niż na rzeczywistym potencjale jaki posiadają poszczególni ludzie. Często firmy kierują pracowników na szkolenie głównie po to aby „zasypać” lukę kompetencyjną. Skutkuje to tym, że sporo czasu i nakładów przeznacza się na uzyskanie przez pracownika przeciętnego poziomu wykonywania przez niego pracy. Kiedy mówimy zarządzanie talentami, myślimy o podejściu odwrotnym. Najpierw identyfikujemy naturalne mocne strony i predyspozycje swoich pracowników i na nich budujemy dodatkowe kompetencje. Daje to kilkukrotnie lepszy efekt niż ten opisany wcześniej. Na szkoleniu Zarządzanie talentami poszerzymy uczestnikom świadomość tego, czym są naturalne talenty i predyspozycje. Dostarczymy narzędzi, które pomogą zidentyfikować i uświadomić sobie jaki potencjał posiadają ludzie i w jaki najbardziej efektywny sposób można go wykorzystać zarówno dla siebie, jak i dla organizacji. Szkolenie dostarczy wiedzy na temat sprawdzonych sposobów i systemów zarządzania talentami w wybranych firmach. Pozyskana wiedza pomoże także zbudować system zarządzania talentami w organizacji dostosowany do jej specyfiki.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla menedżerów, Działów HR, ludzi zarządzających kadrami, a także dla osób zainteresowanych tematem Zarządzania Talentami oraz rozwojem pracowników.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Zarządzanie talentami – wprowadzenie
 • Rola i potrzeby firm w efektywnym zarządzaniu talentami
 • Zarządzanie indywidualną karierą i rozwojem w oparciu o posiadane atuty i talenty
 • Sposoby i techniki rozpoznawania talentów w oparciu o powszechnie stosowane metody HR
 • Narzędzia wpierające identyfikację talentów
Dzień 2
 • Rola organizacji, menedżerów, Działów HR oraz zespołów własnych w wyszukiwaniu i wspieraniu potencjałów
 • Organizacyjne programy rozwoju talentów w firmach – początek, realizacja, efekty
 • Budowanie indywidualnych planów rozwoju dla pracowników, których atuty i talenty są kluczowe dla organizacji
 • Indywidualne rozmowy rozwojowe z talentami oraz budowanie kultury feedbackowej w relacji przełożony, utalentowany pracownik
 • Różnice pokoleniowe w zarządzaniu talentami
Korzyści
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność oceny potencjału pracowników i kreowania liderów.
 • Uczestnicy poznają najnowszą wiedzę popartą badaniami na temat zjawiska i specyfiki talentu.
 • Uczestnicy zbudują większą własną samoświadomość w zakresie swoich mocnych stron.
 • Uczestnicy będą bardziej efektywnie kierować własną karierą i własnym rozwojem.
 • Uczestnicy nabędą umiejętności budowana ścieżek karier i rozwoju w organizacji w oparciu o zidentyfikowane talenty.
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tego, jak zaspokoić przyszłe potrzeby organizacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

17-18.06.2020 / Białystok
data / Miasto
1650,00 PLN
cena netto / os.