Audyt organizacyjny

Chcesz poznać więcej szczegółów? Napisz do nas!

Audyty organizacyjne

Audyt organizacyjny realizowany przez specjalistów Brainstorm Group umożliwia postawienie prawidłowej, precyzyjnej diagnozy stanu organizacji. Tym samym odpowiada na kluczowe pytanie: Co i w jaki sposób usprawniać w organizacji, aby wspierać realizację jej celów.

Działania te dają szansę na obiektywne i rzetelne spojrzenie na organizację i jej funkcjonowanie z perspektywy zazwyczaj trudnej do uchwycenia przez zarządzających. Dedykowany zespół ekspertów realizujący projekty audytowe, to specjaliści z wielu obszarów biznesu. Na co dzień praktykują w obszarze produkcji, zarządzania, sprzedaży, marketingu, IT, logistyki oraz HR. Przeprowadzą i dostarczą kompleksową analizę obecnej sytuacji firmy, procesów w organizacji a także przygotują rekomendacje wraz z rozwiązaniami. Profesjonalnie przygotują i przeprowadzą proces wdrożenia zmian w organizacji. Działania podsumowane zostaną szczegółowym raportem.

Na czym skupia się audyt?

Audyt organizacyjny realizowany przez Brainstorm Group, w zależności od potrzeb i stawianych celów programowi, skupia się najczęściej wokół:
- oceny funkcjonowania systemów zarządczych
- sprawności (efektywności) struktury organizacyjnej, w tym oceny podziału decyzyjności, zadań, odpowiedzialności
- badania kompetencji i potencjału pracowników
- weryfikacji polityki personalnej
- analizy kanałów komunikacyjnych
- skuteczności przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi firmy i jej pracownikami
- identyfikacji obszarów do usprawnień w procesach kluczowych dla funkcjonowania organizacji

Wyniki audytów

Wyniki audytów BRAINSTORM, zbierane w formie szczegółowego raportu, to nie tylko podstawa dla zaprojektowania konkretnych działań doradczych i wdrożeniowych. To także dodatkowe korzyści dla Klienta, którymi są:
- identyfikacja i analiza przyczyn istniejących i potencjalnych problemów,
- identyfikacja kluczowych etapów i „wąskich gardeł” w procesach funkcjonalnych,         
- zidentyfikowanie możliwości optymalizacji procesów
- migawkowa analiza kompetencji pracowników (wiedza, umiejętności, przekonania),
- określenie możliwości usprawnień lub zmian
- precyzyjna identyfikacja procesów przynoszących straty
- pakiet informacji pozwalających na sprawne przeprowadzenie zmian organizacyjnych bez wpływu na bieżące funkcjonowanie
  przedsiębiorstwa     
- rzetelna analiza SWOT funkcjonowania struktury
- opisanie poziomu dopasowania struktur, systemów i procedur organizacyjnych

W zależności od postawionego sobie celu i efektu końcowego, który ma dostarczyć audyt organizacyjny, dobieramy zespół ekspertów i określamy najbardziej skuteczne metody analizy. Wszystko po to, aby zapewnić jak najwyższy stopień rzetelności wyników prowadzonych przez nas audytów.

Zaufali nam:

IscarAdegisDimografThreezonesBR_ProductionWZŁFirma_Skowroński

CiarkoUnihouseMetchemInwestgrupaHamerExprotecZodiak

Rolixus

Chcesz poznać więcej szczegółów?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


doradztwo@brainstorm.biz.pl