AUDYT ORGANIZACYJNY


Audyty organizacyjne

Audyt organizacyjny realizowany przez specjalistów Brainstorm Group umożliwia postawienie prawidłowej, precyzyjnej diagnozy stanu organizacji. Tym samym odpowiada na kluczowe pytanie: Co i w jaki sposób usprawniać w organizacji, aby wspierać realizację jej celów.

Działania te dają szansę na obiektywne i rzetelne spojrzenie na organizację i jej funkcjonowanie z perspektywy zazwyczaj trudnej do uchwycenia przez zarządzających. Dedykowany zespół ekspertów realizujący projekty audytowe, to specjaliści z wielu obszarów biznesu. Na co dzień praktykują w obszarze produkcji, zarządzania, sprzedaży, marketingu, IT, logistyki oraz HR. Przeprowadzą i dostarczą kompleksową analizę obecnej sytuacji firmy, procesów w organizacji a także przygotują rekomendacje wraz z rozwiązaniami. Profesjonalnie przygotują i przeprowadzą proces wdrożenia zmian w organizacji. Działania podsumowane zostaną szczegółowym raportem.

Audyt organizacyjny realizowany przez Brainstorm Group, w zależności od potrzeb i stawianych celów programowi, skupia się najczęściej wokół:
- oceny funkcjonowania systemów zarządczych
- sprawności (efektywności) struktury organizacyjnej, w tym oceny podziału decyzyjności, zadań, odpowiedzialności
- badania kompetencji i potencjału pracowników
- weryfikacji polityki personalnej
- analizy kanałów komunikacyjnych
- skuteczności przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi firmy i jej pracownikami
- identyfikacji obszarów do usprawnień w procesach kluczowych dla funkcjonowania organizacji

Wyniki audytów BRAINSTORM, zbierane w formie szczegółowego raportu, to nie tylko podstawa dla zaprojektowania konkretnych działań doradczych i wdrożeniowych. To także dodatkowe korzyści dla Klienta, którymi są:
- identyfikacja i analiza przyczyn istniejących i potencjalnych problemów,
- identyfikacja kluczowych etapów i „wąskich gardeł” w procesach funkcjonalnych,         
- zidentyfikowanie możliwości optymalizacji procesów
- migawkowa analiza kompetencji pracowników (wiedza, umiejętności, przekonania),
- określenie możliwości usprawnień lub zmian
- precyzyjna identyfikacja procesów przynoszących straty
- pakiet informacji pozwalających na sprawne przeprowadzenie zmian organizacyjnych bez wpływu na bieżące funkcjonowanie
  przedsiębiorstwa     
- rzetelna analiza SWOT funkcjonowania struktury
- opisanie poziomu dopasowania struktur, systemów i procedur organizacyjnych

W zależności od postawionego sobie celu i efektu końcowego, który ma dostarczyć audyt organizacyjny, dobieramy zespół ekspertów i określamy najbardziej skuteczne metody analizy. Wszystko po to, aby zapewnić jak najwyższy stopień rzetelności wyników prowadzonych przez nas audytów.