BADANIE KLIMATU ORGANIZACJI

Chcesz poznać więcej szczegółów? Napisz do nas!


Badanie klimatu organizacji jest sprawdzeniem nastrojów panujących w firmie, poziomu stresu, który odczuwają pracownicy oraz sprawdzeniem, czy w organizacji występują konflikty.

CELE BADANIA

Celem takiego badania jest doskonalenie procesów organizacji na bazie informacji pozyskiwanych bezpośrednio od pracowników.

REZULTATY BADANIA

Rezultatem badania jest diagnoza elementów kształtujących atmosferę w organizacji, takich jak:
- relacje pomiędzy pracownikiem a przełożonym,
- relacje w grupie pracowników,
- komunikacja wewnątrz firmowa,
- organizacja pracy,
- wizerunek pracodawcy w oczach pracowników,
- postrzeganie wartości firmowych,
- poziom oczekiwań i postaw pracowników.

Badanie klimatu organizacji pozwala poznać i określić charakter klimatu organizacji, jego typ, a także kierunek zmian w stronę których powinna podążać organizacja.

NASZE NARZĘDZIA

Badanie przeprowadzamy przy wykorzystaniu takich narzędzi jak:
- analiza dokumentów gotowych i treści w sieci,
- wywiady indywidualne,
- badania kwestionariuszowe,
- grupowe zadania diagnostyczne,
- obserwacje On The Job.

WYNIKI BADANIA

Wynikiem badania jest raport zawierający analizę pozyskanych informacji, ich wpływ na kulturę organizacyjną oraz rekomendacje eksperckie dotyczące kierunku zmian.

ZALETY BADANIA

Zalety badania kultury organizacji:
- uzyskanie informacji o charakterze obecnej kultury organizacyjnej w firmie,
- nabycie wiedzy jakich postaw i oczekiwań oczekują pracownicy,
- zdiagnozowanie czynników wpływających na klimat organizacji,
- zidentyfikowanie sytuacji konfliktowej, dzięki czemu można zapobiec sytuacji kryzysowej w firmie,
- zdobycie wiedzy jak pracownicy oceniają firmę jako miejsce pracy, co myślą pracownicy o swoim rozwoju i awansie,
- stworzenie planu działania, który zmieni kulturę organizacyjną na pożądaną.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


doradztwo@brainstorm.biz.pl