BADANIE KLIMATU ORGANIZACJI


Badanie klimatu organizacji jest sprawdzeniem nastrojów panujących w firmie, poziomu stresu który odczuwają pracownicy oraz sprawdzeniem czy w organizacji występują konflikty.

Celem takiego badania jest doskonalenie procesów organizacji na bazie informacji pozyskiwanych bezpośrednio od pracowników.

Rezultatem badania jest diagnoza elementów kształtujących atmosferę w organizacji, takich jak:
- relacje pomiędzy pracownikiem a przełożonym,
- relacje w grupie pracowników,
- komunikacja wewnątrz firmowa,
- organizacja pracy,
- wizerunek pracodawcy w oczach pracowników,
- postrzeganie wartości firmowych
- poziom oczekiwań i postaw pracowników.

Badanie klimatu organizacji pozwala poznać i określić charakter klimatu organizacji, jego typ, a także kierunek zmian w stronę których powinna podążać organizacja.

Badanie przeprowadzamy przy wykorzystaniu takich narzędzi jak:
- analiza dokumentów gotowych i treści w sieci,
- wywiady indywidualne,
- badania kwestionariuszowe,
- grupowe zadania diagnostyczne,
- obserwacje On The Job.

Wynikiem badania jest raport zawierający analizę pozyskanych informacji, ich wpływ na kulturę organizacyjną oraz rekomendacje eksperckie dotyczące kierunku zmian.

Zalety badania kultury organizacji:
- uzyskanie informacji o charakterze obecnej kultury organizacyjnej w firmie,
- nabycie wiedzy jakich postaw i oczekiwań oczekują pracownicy,
- zdiagnozowanie czynników wpływających na klimat organizacji,
- zidentyfikowanie sytuacji konfliktowej dzięki czemu można zapobiec sytuacji kryzysowej w firnie,
- zdobycie wiedzy jak pracownicy oceniają firmę jako miejsce pracy, co myślą pracownicy o swoim rozwoju i awansie,
- stworzenie planu działania, który zmieni kulturę organizacyjną na pożądaną.