BADANIE HBDI

Chcesz poznać więcej szczegółów? Napisz do nas!

HBDI

BADANIE HBDI

Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI®) to system do pomiaru  i opisania preferencji myślenia u ludzi, opracowany przez Williama „Ned” Herrmanna w czasie, gdy zarządzał działem szkoleń i rozwoju w zakładzie General Electric w Crotonville. Jest to rodzaj pomiaru stylu i modelu poznawczego.

W metodologii HBDI® pojawia się Model Myślenia Komplementarnego (The Whole Brain Model), który oparty jest o prowadzone wieloletnie badania na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu. Badania te prowadzone były zarówno behawioralnie (obserwacje, testy, analizy), jak i fizjologicznie (medycznie – aparatura badająca impulsy nerwowe i funkcjonowanie ludzkiego mózgu).

Model myślenia komplementarnego HBDI® ilustruje i tłumaczy preferowany styl myślenia, uczenia się, komunikowania i podejmowania decyzji zarówno przez jednostkę, zespół, jak i całą firmę.

Zrozumienie indywidualnych preferowanych stylów myślenia pozwala zwiększyć umiejętności dopasowywania się do różnych sytuacji. HBDI® obrazuje ludzki mózg i style myślenia, jako cztery kolory i cztery ćwiartki mózgu. Każdy styl to orientacja na inne parametry i inne preferencje myślenia.

CO daje HBDI®

Każdy z nas rodzi się z określoną fizjologią mózgu, która powoduje, że do danych czynności mamy większy talent, a do niektórych mniejszy.

Oznacza to, że pewien rodzaj aktywności będzie przychodził nam z większą łatwością, a inny z dużo większym wysiłkiem. Co więcej, predyspozycje te zmieniają się, jeśli znajdujemy się w sytuacji stresującej. Ktoś, kto naturalnie charakteryzuje się wysoką innowacyjnością w sytuacjach trudnych może ją całkowicie gubić albo wręcz przeciwnie – osiągać lepsze rezultaty. Świadomość naszych naturalnych predyspozycji pozwala nam z jednej strony osiągać mistrzostwo w danej dziedzinie, a z drugiej określić bardzo precyzyjnie na rozwój jakich obszarów postawić, aby zwiększać swoją skuteczność. 

Poznanie swojego indywidualnego profilu dominacji mózgowej umożliwia:

  • Poznanie w jakich obszarach naturalnie możesz uzyskiwać maksimum skuteczności.
  • Uświadomienie do jakich zadań i czynności predysponuje kombinacja wyników.
  • Uzyskanie bardzo precyzyjnej informacji zwrotnej jakie obszary i w jaki sposób należy rozwijać, aby osiągać idealne połączenie.
  • Zobaczenie czy praca, którą dzisiaj wykonujesz, jest zbieżna z naturalnymi preferencjami.
  • Uświadomienie kierunku i siły natężenia zmian mocnych i słabych stron w sytuacjach stresujących.

W swoim modelu Herrmann określa cztery różne sposoby myślenia u ludzi:

ANALITYCZNE MYŚLENIE
Słowa kluczowe: słuchowy, logiczny, rzeczowy, krytyczny, techniczny i ilościowy.

Preferowane działania: gromadzenie danych, analiza, zrozumienie schematu działania, ocena pomysłów w oparciu o fakty, kryteria i logiczne rozumowanie. 

MYŚLENIE SEKWENCYJNE
Słowa kluczowe: uporządkowany, zorganizowany, złożoność lub szczegółowość, planowanie.

Preferowane działania: podążanie w danym kierunku, praca zorientowana na detale, krok po kroku rozwiązywanie problemów, organizowanie
i prowadzenie

MYŚLENIE INTERPERSONALNE
Słowa kluczowe: kinestetyka, emocjonalność, duchowość, zmysłowość, uczucia.

Preferowane działania: słuchanie i wyrażanie myśli, przykładanie dużej uwagi do personalnego znaczenia, szukanie wrażeń, współdziałanie
w grupie

MYŚLENIE Z WYOBRAŹNIĄ
Słowa kluczowe: wizualne, holistyczne, intuicyjne, innowacyjne i koncepcyjne.

Preferowane działania: Patrzy na duży obraz, podejmuje inicjatywy, podważa założenia, wizualizuje, myślenie metaforyczne, twórcze rozwiązywanie problemów, długoterminowe.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


doradztwo@brainstorm.biz.pl