Transformacje Lean wykonywane przez Brainstorm Group mają na celu zmianę funkcjonowania firmy Klienta opierając je na kilku filarach:

  • Orientacji na Klienta i jego potrzebach
  • Szacunku do ludzi
  • Ciągłym doskonaleniu
  • Eliminacji marnotrawstwa

Transformacje Lean to projekty trwające od 6 do 24 miesięcy, których efektem jest zmiana kultury organizacyjnej Klienta, poprawa wszystkich parametrów przedsiębiorstwa i zmiana sposobu działania na działanie przynoszące wartość dodaną Klientom.