TRANSFORMACJE LEAN

Chcesz poznać więcej szczegółów? Napisz do nas!

 TRANSFORMACJE LEAN

Transformacje Lean wykonywane przez Brainstorm Group mają na celu zmianę funkcjonowania firmy Klienta opierając je na kilku filarach:

 • Orientacji na Klienta i jego potrzebach
 • Szacunku do ludzi
 • Ciągłym doskonaleniu
 • Eliminacji marnotrawstwa

Na transformacje zazwyczaj decydują się Klienci, którzy doświadczają różnego typu problemów, które uwidaczniają się w organizacji poprzez spadek efektywności pracy, spadek wyników, wzrost fluktuacji pracowników, odejście Klientów, presję na cenę ze strony Klienta, konflikty pomiędzy działami w firmie.

Przyczyny tych problemów leżą w różnych obszarach i nie da się najczęściej zastosować jednego złotego środka, aby przyniósł on pożądany rezultat. Jednym z rozwiązań jest przeprowadzenie transformacji lean, która polega nie na zmianie kultury, lecz zmianie sposobu myślenia i zmianie sposobu działania.

Wszystkie działania podejmowane przez firmę zmieniają się w takim kierunku, aby dostarczyć jak najwięcej wartości Klientowi. Niezależnie od tego, jakie działania są podejmowane (eliminacja marnotrawstw, wprowadzenie systemu JIT, wprowadzenie systemu JIDOKA, wprowadzenie 5S, czy wprowadzenie systemu Kaizen) - wszystkie mają one na celu dostarczenie wartości Klientowi. To Klient i jego potrzeby są dla nas najważniejsze.

TRANSFORMACJE LEAN - JAK PRACUJEMY

Lean02

Bardzo często transformacje lean zaczynamy od działu zakupów, aby z jednej strony zapewnić na czas dostawy surowców i półproduktów oraz wyeliminować marnotrawstwo magazynowania, z drugiej zaś strony – renegocjujemy tak, aby nasz Klient możliwie szybko odczuł efekty naszego projektu. Przy okazji negocjacji ceny negocjujemy też terminy płatności, terminy dostaw, magazyny konsygnacyjne itp. Nasza praca jest zależna od tego, na co umówimy się z Klientem. Czasami jesteśmy w roli szkoleniowców i przygotowujemy zespół zakupu do tego, aby sam był w stanie przejść przez zmianę i udzielamy informacji zwrotnych będąc obserwatorami na spotkaniach, czasami sami wchodzimy w rolę negocjatorów - jeśli potrzebne są szybkie efekty, a później w drugim etapie przygotowujemy zespół aby mógł realizować te procesy bez naszej pomocy. Oprócz działań w roli szkoleniowców i konsultantów wchodzimy w rolę coachów, aby maksymalnie pracować na potencjale pracowników wprowadzając zmianę i w rolę mentorów, aby dzielić się swoim doświadczeniem.

Lean02

Podczas transformacji lean najczęściej dotykamy każdego procesu w firmie i współpracujemy z pracownikami każdego działu - od produkcji po finanse, tak, aby organizacja była bardziej efektywna i aby bolączki i kłopoty, z którymi się spotyka na trwale wyeliminować. W trakcie transformacji lean nie zapominamy o podnoszeniu kompetencji pracowników z filozofii czy narzędzi lean, ale także z kompetencji menedżerskich i specjalistycznych. Często pracujemy też z zarządem nad zmianą strategii, nad zdefiniowaniem dźwigni wzrostu dla danego biznesu i przełożeniu tego na strategię działania przedsiębiorstwa.

Jednym z pierwszych kroków w projektach transformacji lean jest też parametryzacja wszystkich procesów w taki sposób, aby menedżerowie i pracownicy każdego dnia potrafili sobie odpowiedzieć na pytanie: czy jest dobrze, czy wręcz przeciwnie, a jeśli przeciwnie - to poszukać przyczyn takiego stanu rzeczy, znaleźć rozwiązanie i wdrożyć je w życie.

Niektórzy myślą, że aby dokonać transformacji lean, wystarczy wprowadzić kilka narzędzi z tej filozofii w życie. Efekt zazwyczaj jest krótkofalowy, a zmiana nie jest trwała. Aby efekt był długofalowy, a zmiana miała charakter trwały, należy pomyśleć o transformacji poprzez zmianę kultury przedsiębiorstwa.

Lean01

Transformacje Lean to projekty trwające od 6 do 24 miesięcy, których przykładowe efekty to:

 • zmniejszenie cen zakupu surowców i usług (w skali roku 6,5 mln oszczędności w firmie mającej ok 140 mln obrotu)
 • zmniejszenie ilości braków produkcyjnych z 1,8% do 0,2% (branża motoryzacyjna)
 • zmniejszenie ilości odpadu o 70% (branża spożywcza)
 • zmniejszenie ilości złomu o 30% (przemysł ciężki)
 • zmniejszenie ilości reklamacji o 42% (branża chłodnicza)
 • zwiększenie efektywności o produkcji o 34% (przemysł ciężki)
 • zwiększenie konwersji na spotkaniach handlowych o 160% (branża około budowlana)
 • zmniejszenie WIP w procesie o 63% (branża konstrukcji stalowych)
 • zmniejszenie lead time dla produktu o 72% (branża filtracyjna)

To są przykładowe rezultaty, ale w każdej firmie będą one inne i nieuprawnione byłoby stwierdzenie, że u kolejnego Klienta będą one takie same, ale jedno możemy powiedzieć z pełną stanowczością: rezultaty pojawią się, podobnie jak stopa zwrotu z inwestycji. 

NASZE DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie w transformacjach lean to przeprowadzenie 84 pełnych transformacji. Pracujemy nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami, pracując w języku angielskim.

ZAUFALI NAM:

ESystemKMostostalDemarkoLakoStormMcc_MedalePrzetacznikAtlasLibruSeaGalanDimograf

Chcesz poznać więcej szczegółów?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


doradztwo@brainstorm.biz.pl