AUDYT PRODUKCJI


 

Chcesz poznać więcej szczegółów? Napisz do nas!

AUDYT PRODUKCJI

Audyt produkcji realizowany jest przez ekspertów Brainstorm Group doświadczonych w projektowaniu, zarządzaniu oraz wdrażaniu zmian w firmach o charakterze produkcyjnym. Celem audytu produkcji jest precyzyjne zdiagnozowanie stanu aktualnego produkcji oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie jakie czynniki mają kluczowy wpływ na aktualny stan produkcji i w jakim stopniu działy wspierające produkcję takie jak dział zakupu, dział planowania produkcji, czy dział logistyki i magazynowania wpływają na organizację procesu produkcyjnego. 

Dzięki audytowi produkcji zleceniodawca może obiektywnie i rzetelnie spojrzeć na organizację procesu produkcyjnego oraz procesów mających bezpośredni wpływ na proces produkcyjny.

JAKIE OBSZARY DIAGNOZUJEMY?

W trakcie audytu produkcyjnego diagnozujemy następujące obszary:
- organizacja pracy w procesie produkcji,
- proces planowania produkcji,
- przepływ surowców i półproduktów,
- sposób parametryzowania produkcji,
- system rozwiązywania problemów,
- system zarządzania jakością,
- logistyka wewnętrzna,
- wpływ gospodarki magazynowej na proces produkcji,
- wpływ zakupu na proces produkcji,
- straty i marnotrawstwa w procesie produkcji,
- zarządzanie produkcją,
- system obiegu i analizy informacji w procesie produkcji,
- ergonomia stanowisk pracy,
- dostępność komponentów i narzędzi w procesie produkcji,
- najczęściej popełniane błędy i niezgodności,
- przestrzeganie zasad BHP obowiązujących na stanowiskach pracy,
- technologia produkcji,
- migawkowe obserwacje na stanowiskach pracy.

CO ZAWIERA RAPORT Z AUDYTU?

Raport z audytu produkcyjnego zawiera szczegółowe dane, fakty, trendy i jest przygotowany dla Klienta w formie zestawienia silnych i słabych stron procesu produkcyjnego i procesów wspierających produkcję. Raport zawiera analizę przyczyn stanu obecnego produkcji opis konsekwencji dla organizacji z obecnego stanu procesu produkcyjnego oraz zestawienie konkretnych rekomendacji wdrożeniowych. W szczególnych przypadkach tworzymy także mapę przyszłego procesu produkcyjnego tak, aby Klient miał punkt odniesienia do którego będzie dążył wdrażając rekomendacje. Przedstawione w raporcie rekomendacje są w formie Action Planu i macierzy Eliminuj/Redukuj/Wzmocnij/Stwórz. Raport jest podstawowym dokumentem od którego powinno się zacząć usprawnianie produkcji lub wdrażanie zmian w procesie produkcyjnym. Raport jest dokumentem koniecznym przed rozpoczęciem procesu transformacji Lean Manufacturing. 

KORZYŚCI Z AUDYTU

Przeprowadzenie audytu produkcji daje dodatkowe korzyści dla organizacji takie jak:
- identyfikacja i analiza przyczyn istniejących i potencjalnych problemów,
- identyfikacja „wąskich gardeł” w procesie produkcji,        
- zidentyfikowanie możliwości optymalizacji procesów,
- migawkowa analiza pracy pracowników produkcji,
- określenie możliwości usprawnień lub zmian,
- precyzyjna identyfikacja procesów przynoszących straty,
- pakiet informacji pozwalających na sprawne przeprowadzenie zmian w procesie produkcji,
- rzetelna analiza wpływu innych działów na proces produkcji oraz opis problemów i strat powstających w procesie produkcji w wyniku błędów pracy działów wspierających,
- określenie ryzyka występującego w procesie produkcji,

W zależności od postawionego sobie celu i efektu końcowego, który ma dostarczyć audyt produkcyjny, dobieramy zespół ekspertów i określamy najbardziej skuteczne metody analizy. Wszystko po to, aby zapewnić jak najwyższy stopień rzetelności wyników prowadzonych przez nas audytów.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

doradztwo@brainstorm.biz.pl