AUDYT PRODUKCJICelem audytu produkcji jest zdiagnozowanie stanu aktualnego produkcji co w naszym rozumieniu oznacza diagnozę następujących obszarów:
- organizacji pracy w procesie produkcji
- procesu planowania produkcji
- przepływu surowców i półproduktów
- sposobu parametryzowania produkcji
- systemu rozwiązywania problemów
- systemu zarządzania jakością
- logistyki wewnętrznej
- wpływu gospodarki magazynowej na proces produkcji
- wpływu zakupu na proces produkcji
- strat i marnotrawstw w procesie produkcji
- zarządzania produkcją
- systemu obiegu i analizy informacji w procesie produkcji

 

Raport z diagnozy przedstawia silne i słabe oraz szanse i zagrożenia strony organizacji procesu produkcyjnego. W raporcie opisujemy również zidentyfikowane wąskie gardła i marnotrawstwa w procesie produkcyjnym.

Przedstawiamy także rekomendacje eksperckie w formie Action Planu i macierzy Eliminuj/Redukuj/Wzmocnij/Stwórz. Raport jest podstawowym dokumentem od którego powinno się zacząć usprawnianie produkcji lub wdrażanie różnych systemów standaryzacji pracy np. Lean Manufacturing.