Badanie Extended DISC

Chcesz poznać więcej szczegółów? Napisz do nas!

Extended DISC to analiza behawioralna oparta na teorii Carla Gustava Junga, pozwalająca lepiej zrozumieć reakcje osób na bodźce otoczenia. Opiera się na czterech obszarach, odpowiadających podstawowym stylom zachowania. 

Litery DISC odpowiadają kolejno:
D – Dominance, czyli Dominowanie
I – Influence, czyli Wpływ
S – Submission, czyli Pokora
C – Compliance, czyli Zgodność
 
Dzięki zapoznaniu się z modelem DISC, zyskasz narzędzie pozwalające na wsparcie i rozwój pracowników w najodpowiedniejszy dla nich sposób. Ukazuje on mocne strony danej osoby oraz obszary rozwojowe w kontekście zarządzania i współpracy z zespołem, co przełoży się na efektywność całej organizacji. Analiza Behawioralna Extended DISC jest dostosowana do polskich realiów i stosowana w Polsce od 2003 r. 

Co daje metoda Extended DISC?

Analiza Extended DISC pozwala na uzyskanie informacji o naturalnych sposobach zachowania, tak zwanych stylach zachowań, co pozwala lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje. Narzędzie to pozwala uzyskać wskazówki dotyczące wykorzystania swojego potencjału w pracy z zespołem oraz wskazówki do rozwoju osobistego. 
 
System Extended DISC pozwala w szybki i skuteczny sposób rozpoznać style zachowań, nie klasyfikując przy tym ludzi na lepszych i gorszych. Nie ogranicza on możliwości rozwoju w którymkolwiek kierunku lub środowisku pracy. Informacje dostarczone respondentowi pozwalają mu lepiej zrozumieć sposoby własnego działania, a także dostrzegać je u innych, co ma bezpośredni wpływ na poprawę komunikacji oraz działanie zespołu. 

Extended DISC Analiza Indywidualna

Analiza Indywidualna jest samooceną, jednak różni się od innych tego typu narzędzi tym, że mierzy także nieuświadomiony poziom zachowań minimalizując wpływ otoczenia. Dzięki temu wnioski ukazują rzeczywiste tendencje badanych, a nie ich oczekiwania wobec siebie w kontekście stanowiska pracy. Metoda ta daje więc możliwość identyfikacji autentycznych mocnych stron i obszarów do rozwoju, a także pozwala lepiej zrozumieć:
- naturalny styl zachowania i komunikacji
- sposób podejmowania decyzji
- mocne strony, w tym co najbardziej motywuje i demotywuje pracowników
- potencjalne obszary pracy nad sobą. 

Extended DISC Analiza Zespołu

Analiza zespołu łączy wyniki indywidualne w raport opisujący mocne strony i obszary rozwoju dla całego zespołu. Ukazuje ona również jak członkowie danego zespołu reagują w swoim środowisku pracy. Pozwala ona na uzyskanie informacji pomagających w poprawie efektywności zespołu, a także w dyskusji na temat problemów w zespole, potencjalnych rozwiązań oraz podejmowanie decyzji w stosunku do zespołu. 

NA CO PRZEKŁADA SIĘ ANALIZA ZESPOŁU Extended DISC

- budowaniu skutecznego zespołu
- budowanie zespołu projektowego
- rozwiązywanie konfliktów
- rozwój umiejętności przywódczych
- podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących zasobów ludzkich
- obniżanie fluktuacji pracowników
 
Dodatkowo pomaga określić w jaki sposób dane osoby uzupełniają się wzajemnie, gdzie mogą powstać konflikty, a także jakie połączenia mogą być niekomfortowe przy współpracy.
 
Chcesz poznać więcej szczegółów?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


doradztwo@brainstorm.biz.pl