Doradztwo strategiczne w przedsiębiorstwie

Chcesz poznać więcej szczegółów? Napisz do nas!

Strategia przedsiębiorstwa jest podstawą do osiągnięcia sukcesów w długim terminie. Pozwala ona na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej i umożliwia szybką adaptację to bieżącej sytuacji i aktualnych potrzeb rynku. Dobrze zdefiniowana strategia firmy pozwala na dostosowanie swojego działania do szybko zmieniającego się otoczenia zewnętrznego organizacji. Umożliwia ona reagowanie na przewidywane w strategii ryzyka i zjawiska i stwarza ramy do reagowania w różnych scenariuszach. Strategia tworzona przez Brainstorm Group pozwala na adaptację i modyfikację w szybkim tempie łańcucha dostaw, polityki cenowej, zmianę modelu współpracy z dostawcami oraz zmianę modelu sprzedaży.   
 

Doradztwo strategiczne w przedsiębiorstwie - dla kogo?

Usługi Brainstorm Group w zakresie Doradztwa Strategicznego skierowane są na określenie efektywnej drogi rozwoju przedsiębiorstw, nakierowanej na wzrost wartości firmy oraz osiągnięcie stawianych jej celów. Pomagamy naszym Klientom w procesie identyfikacji najlepszych możliwości rozwoju. Opracowujemy plany, strategie i pomagamy je wdrażać. Posiadamy ogromne doświadczenie zarówno w tworzeniu strategii, jak i transformacji, audytów i zmianach modelu biznesowego. Dopełnieniem naszych kompetencji jest doświadczenie w transformacjach cyfrowych i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT.

Podchodzimy do każdego Klienta indywidualnie, rozwiązania które oferujemy dostosowane są do problemów i wyzwań stojących przed konkretnym przedsiębiorstwem.

Nasz wyspecjalizowany zespół pomoże Państwu:

•    Przeprowadzić audyt organizacyjny
•    Zdefiniować docelowe segmenty rynku
•    Określić kluczowe czynniki gwarantujące sukces i mapę ryzyka
•    Opracować nową ofertę produktów i usług na podstawie analizy potrzeb klientów
•    Przygotować strategię konkurencji, by skutecznie wykorzystywać przewagi firmy
•    Określić majątek, kapitał i zasoby ludzkie niezbędne w nowym modelu biznesowym
•    Przygotować modele cenowe
•    Przygotować strategię komunikacyjną i marketingową
•    Wdrożyć nową strategię rozwoju firmy
•    Zdefiniować misję, wizję i wartości firmy
•    Zdefiniować dźwignie wzrostu przedsiębiorstwa
•    Zdefiniować cele strategiczne i skaskadować je do poziomu operacyjnego
•    Stworzyć analizę SWOT przedsiębiorstwa
•    Zdefiniować projekty usprawniające na bazie audytu organizacyjnego i analizy SWOT
•    Stworzyć nowy, bardziej efektywny model biznesowy
•    Stworzyć strukturę organizacyjną pod nowy model biznesowy
•    Wybrać narzędzia do pracy w nowej strukturze i w oparciu o nową strategię
•    Stworzyć projekt zmiany kultury organizacyjnej
•    Przeanalizować rynek
•    Dokonać analizy działań konkurentów i kontrahentów
•    Przeskalować działalność firmy poprzez zakup innego podmiotu i integrację firm, systemów i procesów

Korzyści dla Klienta:

•    Poprawa wyniku finansowego
•    Dostarczanie więcej wartości dla Klienta
•    Eliminacja marnotrawstw
•    Poprawa wizerunku firmy w oczach Klientów, Kontrahentów i Pracowników
•    Poprawa pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
•    Poprawa w zakresie współpracy pracowników na wszystkich szczeblach zarządzania
•    Wprowadzenie innowacyjnej technologii lub innowacyjnego produktu
•    Zwiększenie marży 

NASZE DOŚWIADCZENIE

Nasze projekty doradztwa strategicznego realizowaliśmy dla największych firm z następujących branż:
•    Przedsiębiorstwa państwowe
•    Szpitale i jednostki medyczne
•    Uczelnie wyższe
•    Firmy produkcyjne
•    Firmy inżynieryjne
•    Firmy IT (dostawcy oprogramowania)
•    Banki i firmy ubezpieczeniowe
•    Firmy handlowe zarówno z sektora retail jak i B2B
•    Firmy z sektora obronności

Strategię dostarczamy Klientom w formie dokumentu zawierającego:
•    Analizę stanu obecnego organizacji
•    Analizę otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji
•    Analizę mocnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń w postaci analizy SWOT przedsiębiorstwa
•    Analizę otoczenia społecznego, ekonomicznego oraz politycznego organizacji
•    Analizę dotychczasowego modelu biznesowego działania (analiza modelu sprzedaży, analizę łańcucha dostaw)
•    Analizę polityki cenowej przedsiębiorstwa
•    Zdefiniowane dźwignie wzrostu przedsiębiorstwa
•    Zdefiniowane: Misja, Wizja i Wartości przedsiębiorstwa
•    Zdefiniowane cele strategiczne i operacyjne firmy
•    Zdefiniowane projekty strategiczne i usprawniające
•    Zdefiniowaną strategię komunikacji i marketingu oraz strategię budowania marki i wizerunku produktowego

ZAUFALI NAM:

 HagerBetterwareSanpolMonier BraasFrapolPonar WaodwiceConsdataLibruSeaDezametFPE BędzinGmina Miasto Złotów

Chcesz poznać więcej szczegółów?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


doradztwo@brainstorm.biz.pl