Doradztwo strategiczne w przedsiębiorstwie

Strategia przedsiębiorstwa jest podstawą do osiągnięcia sukcesów w długim terminie. Usługi Brainstorm Group w zakresie Doradztwa Strategicznego skierowane są na określenie  efektywnej drogi rozwoju przedsiębiorstw, nakierowanej na wzrost wartości firmy oraz osiągnięcie stawianych jej celów. Pomagamy naszym Klientom w procesie identyfikacji najlepszych możliwości rozwoju, zarówno opracowujemy plany, strategie, jak też je wdrażamy.

Podchodzimy do każdego Klienta indywidualnie, rozwiązania które oferujemy dostosowane są do problemów i wyzwań stojących przed konkretnym przedsiębiorstwem.

Nasz wyspecjalizowany zespół pomoże Państwu:

 • Przeprowadzić audyt organizacyjny
 • Zdefiniować docelowe segmenty rynku
 • Określić kluczowe czynniki gwarantujące sukces i mapę ryzyk
 • Opracować nową ofertę produktów i usług na podstawie analizy potrzeb klientów
 • Przygotować strategię konkurencji, by skutecznie wykorzystywać przewagi firmy
 • Określić majątek, kapitał i zasoby ludzkie niezbędne w nowym modelu biznesowym
 • Wdrożyć nową strategię rozwoju firmy.
 • Zdefiniować misję, wizję i wartości firmy
 • Zdefiniować dźwignie wzrostu przedsiębiorstwa
 • Zdefiniować cele strategiczne i skaskadować je do poziomu operacyjnego
 • Stworzyć analizę SWOT przedsiębiorstwa
 • Zdefiniować projekty usprawniające na bazie audytu organizacyjnego i analizy SWOT
 • Stworzyć nowy, bardziej efektywny model biznesowy
 • Stworzyć strukturę organizacyjną pod nowy model biznesowy
 • Wybrać narzędzia do pracy w nowej strukturze i w oparciu o nową strategię
 • Stworzyć projekt zmiany kultury organizacyjnej