Najbliższe szkolenia

Dlaczego Brainstorm?

Ponad 900 przeprowadzonych
szkoleń

Ponad 160 przeszkolonych
firm

Ponad 12000 zadowolonych
klientów

Jolanta Strumińska

HR Manager

W dniach od 14.09.2019 roku do nadal firma Brainstorm Group Sp. z o.o prowadzi dla nas warsztaty rozwoju kompetencji menedżerskich dla zespołu menedżerów oraz brygadzistów/specjalistów. Trenerem prowadzącym warsztaty jest Magdalena Olechnowicz.

Jesteśmy zadowoleni z efektów warsztatu i polecamy Brainstorm Group Sp. z o.o. jako solidnego partnera.

Tomasz Framski

Prezes Zarządu

W dniach 9-10.01.2020 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla nas warsztat strategiczny na którym wypracowane były cele strategiczne i operacyjne naszej firmy.

Jesteśmy zadowoleni z efektów warsztatu i polecamy Brainstorm Group Sp. z o.o. jako solidnego partnera.

Anna Długołęcka

Dyrektor ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Brainstorm Group Sp. z o.o. w ramach projektu "Zintegrowany Rozwój SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego" wspierał nas w przygotowaniu i realizacji Programu rozwoju kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej Uniwersytetu SWPS, zawierającego pierwszą w historii Uczelni sesję szkoleniowo - diagnostyczną (Development Center).
Asesorzy Brainstorm Group Sp. z o.o. prezentowali wysoki poziom wiedzy merytorycznej, dużą elastyczność w dopasowywaniu się do potrzeb i oczekiwań Klienta oraz bardzo wysoką dbałość o jakość
i profesjonalizm na wszystkich etapach współpracy.

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pragnie serdecznie podziękować firmie Brainstorm Group Sp. z o.o. za przeprowadzenie szkoleń dla kadry administracyjnej Naszego Uniwersytetu.
Współpraca z niniejszą firmą przebiegła bez zarzutu, Wykonawcę tego cechował profesjonalizm, sprawna organizacja, oraz elastyczność w stosunku do potrzeb środowiska akademickiego. W związku z powyższym polecamy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego Wykonawcę szkoleń z zakresu Obsługi Klienta.

Kamila Lenartowicz

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa szkolenie warsztatowe zamknięte w zakresie Development Center w Zarządzie dla kluczowych stanowisk, tj. stanowisk kierowniczych i dyrektorskich. 
Firma Brainstorm Group spełniła oczekiwania odnośnie przeprowadzonego szkolenia, dając się poznać jako solidny partner, z profesjonalną kadrą konsultantów/trenerów.

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W ramach projektu "Bliska-Międzynarodowo-Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", współpraca z firmą Brainstorm Group Sp. z o.o. przebiegła prawidłowo. Do wykonania usługi została skierowana doświadczona kadra asesorów, co zapewniło profesjonalny przebieg audytu kompetencyjnego. Wszystkie sesje były należycie przygotowane i skoordynowane. 
Szkolenia zostały przeprowadzone metodami aktywnymi, a wiedza merytoryczna prowadzących została wysoko oceniona przez uczestników. Na każdym etapie, przedstawiciele firmy Brainstorm Group Sp. z o.o. wykazywali się zaangażowaniem, indywidualnym podejściem do potrzeb i oczekiwań oraz dbałością o jakość wykonania zadań. Z pełnym przekonaniem polecam firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako kompetentnego i rzetelnego partnera.

Michał Mierzwiński

Prezes Zarządu

W dniach 30 październik oraz 05 i 19 listopad 2019 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o.przeprowadziła audyt organizacyjny oraz warsztaty w firmie Betterware Polska Sp. z o.o. w Pruszkowie. Realizacja usługi składała się z następujących etapów:
- Przeprowadzenie sudytu organizacyjnego firmy.
- Opracowanie założeń do budowy schematu organizacyjnego i wypracowania kart opisów stanowisk pracy.
- Warsztaty mające na celu wypracowanie struktury oraz przygotowanie kart opisu stanowisk pracy.
- Przygotowanie raportu audytowego zawierającego schemat organizacyjny firmy oraz karty opisu stanowisk pracy.
- Przedstawienie rekomendacji eksperckich.

Jesteśmy zadowoleni z efektów współpracy i polecamy Brainstorm Group Sp. z o.o. jako solidnego partnera.

Kamil Szymborski

Naczelnik Wydziału Biura Dyrektora Generalnego

Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla Ministerstwa Energii projekt szkoleniowy pt. "Techniki wystąpień publicznych". Szkolenie adresowane było dla kadry kierowniczej Ministerstwa Energii i zostało przeprowadzone w dniach 6 - 7.06.2019 r. w wymiarze 8,5 godziny. Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii bardzo wysoko ocenia współpracę z Brainstorm Group Sp. z o.o. w zakresie ogranizacji ww. projektu szkoleniowego.

Krzysztof Marciniak

Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Administracyjnego

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu potwierdza, że firma Brainstorm Group Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej zrealizowała w siedzibie urzędu następujące szkolenia:
- Efektywność osobista i zarządzanie czasem w terminie 13 - 14.11.2019 r.
- Profesjonalna obsługa Klienta w Urzędzie w terminie 20 - 21.11.2019 r. 

Szkolenia zostały zrealizowane na wysokim poziomie, a firma Brainstorm Group Sp. z o.o. okazała się solidnym i wiarygodnym partnerem szkoleniowym.

mgr inż. Miłosz Stec

Prezes Zarządu

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach niniejszym listem referencyjnym potwierdza, iż firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, zrealizowała dla pracowników Spółki szkolenie w zakresie Efektywności Osobistej w terminie 11 - 12 grudnia 2019 r. 

Jednocześnie Zarząd PKM Sp. z o.o.potwierdza, iż szkolenie przeprowadzono w formie warsztatu na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, w sposób należyty i profesjonalny.

Karol Bieniek

Zastęca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych

Niniejszym potwierdzamy, że Wykonawca Brainstorm Group Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Ministra Edukacji Narodowej usługę polegającą na organizacji i przeprowadzenia dwudniowego szkolenia pt. "Sprawna Komunikacja w funduszach unijnych". 

Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście, odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane przez Wykonawcę materiały dydaktyczne także miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich i wysoką ogólną ocenę szkolenia.

lek. med. Włodzimierz Migacz

Dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii

W okresie od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla pracowników Katowickiego Centrum Onkologii szkolenie': "Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem". Uczestnikami szkolenia był personel lekarski, pielęgniarski oraz administracyjny Szpitala. Łączny wymiar czasowy szkolenia to 161 godzin dla 235 osób obejmujących zarówno zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Szkolenie było dopasowane do potrzeb naszych pracowników, a przygotowany program oraz metody prowadzenia zajęć w pełni odpowiadały naszym oczekiwaniom. 

Szkolenia zostały ocenione przez uczestników, a trznerzy prowadzący szkolenia wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem. 

Polecamy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Magdalena Godun

Kierownik Działu Rozwoju i Rekrutacji

Z firmą Brainstorm Group współpracujemy od 2014 roku przy realizacji corocznego, prestiżowego projaktu Akademia Menedżera OBI.

Dotychczas z firmą OBI zrealizowaliśmy 5 pełnych edycji Akademia Menedżera, dla 10 grup:
- I Edycja (2014 rok) - cykl 10 dni warsztatów dla dwóch grup szkoleniowych (razem 20 dni szkoleniowe).
- II Edycja (2015/2016) - cykl 11 dni warsztatów dla jednej grupy szkoleniowej.
- III Edycja (2016/2017) - cykl 13 dni warsztatów dla dwóch trzech grup szkoleniowych (razem 39 dni szkoleniowe).
- IV Edycja (2017/2018) - cykl 13 dni warsztatów dla dwóch dwóch grup szkoleniowych (razem 26 dni szkoleniowe).
- V Edycja (2019/2020) - cykl 13 dni warsztatów dla dwóch trzech grup szkoleniowych (razem 26 dni szkoleniowe).

Łączna ilość wszystkich godzin szkoleń w ramach wszystkich edycji projektu wyniosła 976 godzin szkoleniowych.

Szkolenia prowadzone były metodami warsztatowymi z uwzględnieniem licznych symulacji i studiów przypadków odnoszących się do specyfiki zarządzania w markecie.

Z uwagi na zarówno pozytywne opinie uczestników projektu jak i sposób jego przygotowania i realizacji pragniemy rekomendować Brainstorm Group jako rzetelnego i godnego polecenia Partnera.

Mariusz Rachel

Mostostal Kraków SA, Dyrektor Wytwórni Konstrukcji Stalowych

Rekomenduję firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako sprawdzoną, profesjonalną firmę konsultingowo doradczą, która wdrożyła projekt transformacji orgainzacji oraz wprowadziła kulturę Lean w Mostostal Kraków WKS Żłobnica.

Zakres prac obejmował:
- Audyt procesów, rutyn oraz działań  produkcyjnych na wytwórni.
- Przygotowanie rekomendowanych rozwiązań usprawniających procesy produkcyjne.
- Szkolenie kadry zarządzającej oraz wdrożenie programów 5S na produkcji oraz w pomieszczeniach biurowych, TPM, TQM, SMED, Obchody i odprawy tablicowe, System Sugestii Pracowniczych, Zarządzanie Wizualne.
- Opomiarowanie urządzeń, oraz operacji produkcyjnych.
- Przeprowadzenie szkoleń w ramach Akademii Menedżera dla kierowników i mistrzów produkcji (120 godzin szkolenia).

dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

W dniu 29 listopada 2019 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza przeprowadziła szkolenie zamknięte dla pracowników dydaktycznych Państwowej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Temat szklenia: Innowacyjne metody kształcenia. 

Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym i ogranizacyjnym. Trener prowadzący zajęcia zaprezentował szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawiamnych zagadnieniach.

Z przyjemnością rekomendujemy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako kompetentną i odpowiedzialną firmę szkoleniową w zakresie organizacji szkoleń dla pracowników.

Małgorzata Gancarz

Dyrektor HR

Z firmą Brainstorm Group współpracujemy od 2019 roku przy realizacji cyklu szkoleń Akademia Menedżera. Celem projektu był rozwój umiejętności i kompetencji menedżerskich, które pozwalają naszym menedżerom sprawnie realizować funkcje menedżerskie teraz i w przyszłości. Projekt obejmował szkolenia dla 3 grup - łącznie ponad 60 osób. Łączna liczba wszystkich godzin szkoleń i działań w ramach projektu wyniosła 104 godziny. Szkolenia prowadzone były metodami warsztatowymi z uwzględnieniem gier, symulacji, praktycznych ćwiczeń i studiów przypafków odnoszących się do specyfiki zarządzania.

Z uwagi na pozytywne opinie uczestników projektu, jak i sposób przygotowania oraz realizacji pragniemy rekomendować Brainstorm Group  jako reztelnego i godnego polecenia partnera.

Grzegorz Pietrusiński

Prezes Zarządu

W 2019 roku firma Brainstorm Group przeprowadziła dla firmy ESAB Sp. z o.o. cykl szkoleń dla pracowników obszaru produkcyjnego tj. zespołu kierowników, mistrzów oraz brygadzistów w trzech blokach temetycznych:
- Wypracowanie wartości i strategii firmy - 16 godzin szkoleniowych
- Tablica odpraw - wypracowanie modelu i praca z tablicą - 16 godzin szkoleniowych
- Coaching Menedżerski - 16 godzin szkoleniowych

Szkolenia były prowadzone metodami warsztatowymi z uwzględnieniem licznych symulacji i studiów przypadków odnoszących się do specyfiki pracy menedżerów, mistrzów i brygadzistów w naszym zakładzie.

Zarówno pod względem merytorycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników projektu.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w realizacji warsztatów i projektów szkoleniowych.

Beata Jarecka

Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego

W dniach 19-20 września 2019 r. firma Brainstorm Group przeprowadziła na zlecenie Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii szkolenie o charakterze wyjazdowym pt.: "Zarządzanie projektami - przegląd zwinnych metodyk", przeznaczone dla 35 uczestników.

Do obowiązków Wykonawcy należało:
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia,
- zapewnienie logistyki szkolenia tj.: infrastruktury szkoleniowej, miejsc noclegowych, wyżywienia i transportu,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych,

Szkolenie zostało zrealizowane na oczekiwanym przez Zamawiającego poziomie. Całość zamówienia została wykonana należycie, zgodnie z warunkammi określonymi w zawartej umowie.

Włodzimierz Miśta

ERP INFOR Segment Director, S&T Poland

Niniejszym pragniemy wyrazić zadowolenie ze współpracy z firmą Brainstorm Group Sp. z o.o. przy realizacji cyklu szkoleniowego "Akademia Menedżera S&T", którego celem było poszerzenie kompleksowej wiedzy naszych pracowników. W ramach programu zostało przeszkolonych 10 kierownikw S&T, którzy podczas 136 godzin zajęć mogli zapoznać się m.in. z takimi zagadnieniami jak: wyznaczanie celów i delegowanie zadań, motywowanie zespołu i budowanie swojego autorytetu oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich. 

Wszystkie zajęcia prowadzone były w angażujący uczestników sposób, w miłej atmosferze i z wieloma pomysłami, z których część udało się nam zastosować w praktyce.

Z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego partenra przy realizacji szkoleń dla kadry kierowniczej w obszarze doradztwa i rozwoju biznesowego.

mgr Robert Banaszak

Członek Rady Nadzorczej Chemobudowa-Kraków S.A.

Na zlecenie Rady Nadzorczej Spółki Chemobudowa - Kraków S.A. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła audyt organizacyjny w Spółce w okresie 04 - 05.2019 r.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o.zaangażowała doświadczoną kadrę konsultantów, co zapewniło profesjonalne przeprowadzenie audytu oraz spełnienie oczekiwań zamawiającego. Współpraca przebiegła poprawnie, przy ściśle dotrzymanych ramach czasowych oraz pełnym zaangażowaniu zespołu dokonującego badania.

Rada Nadzorcza Spółki Chemobudowa - Kraków S.A. rekomenduje firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera.

mgr Anna Włodarz

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach - Zastępca Kierownika

W okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. we wspłpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego zrealizowała studia podyplomowe "Szkoła trenerów biznesu".

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. i współpracujący z nią konsultanci wykazali się dużym doświadczeniem i wiedzą pozwalającymi w sposób profesjonalny wywiązać się z powierzonego zadania.

Polecamy firmę do realizacji podobnych projektów.

Andrzej Grochowalski

TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

W dniach 08.10.2018 r. i 22.10.2018 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła dla zespołu negocjacyjnego warsztat "Neegocjacje zakupu projektu - planowanie i prowadzenie negocjacji". Program warsztatu został indywidualnie dopasowany do potrzeb i specyfiki negocjacji z dostawcą, a sam warsztat mocno angażował uczestników do wypracowania strategii negocjacji.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. dała się poznać jako rzetelny partner, bardzo dobrze wywiązujący się z przyjmowanych zamówień i potrafiący dostosować się do zmieniających się potrzeb Klienta.

Z uwagi na pozytywne opinie uczestników szkolenia rekomendujemy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera w organizacji i przeprowadzaniu warsztatów i szkoleń.

Magdalena Kurtok

Business Beskid Sp. z o.o. - Koordynator Zarządzający

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o.przeprowadziła w dniu 29 września 2015 roku szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej, podczas którego pracownicy naszej firmy mieli okazję skorzystać z wiedzy i doświadczenia prowadzącego.

Szkolenie było dobrze przygotowane ze strony logistycznej i merytorycznej. Oprócz części teoretycznej, dużo uwagi poświęcono także praktycznym zagadnieniom.

Usługa była wykonania rzetelnie, dlatego udzielamy referencji firmie Brainstorm Group Sp. z o.o.

Marek Mleczko

Dyrektor Handlowy 3S S.A.

7 września 2015 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla Zespołu Handlowego naszej firmy szkolenie pt. "Zamykanie sprzedaży". 

Szkolenie prowadzone było w sposób warsztatowy i miało charakter mocno praktyczny.

Niniejszym zaświadczamy, że cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. dała się poznać jako Partner kompletny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na najwyższym poziomie.

Przemysław Wiencek

Prezes Zarządu

W dniach od 23 - 27.07.2015 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. zrealizowała cztery szkolenia pt. "Team Building" dla sześćdziesięciu sześciu pracowników firmy Torex Sp. z o.o. 

Szkolenia prowadzone były w formie aktywnych warsztatów i częściowa odbywały się w terenie.

Niniejszym zaświadczamy, że cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o.dała się poznać jako Partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na najwyższym poziomie.

Artur Kostecki

Dyrektor ds. Sprzedaży

Brainstorm Group Sp. z o.o.przygotowała i przeprowadziła trening indywidualny w zakresie komunikacji biznesowej i wystąpień publicznych. Szkolenie zostało poprzedzone pogłębioną diagnozą, która pozwoliła dostosować programtreningu do aktualnego poziomu kompetencji pracownika, jego oczekiwań oraz potrzeb, tak aby działanie przyniosło jak najlepsze efekty.

Szkolenie w dużej mierze składające się z warsztatów, zostało zaplanowane na cztery spotkania, dzięki czemu część praktyczna szkolenia umożliwiała weryfikację świeżo nabytych umiejętności.

Z pełnym przekonaniem rekonemdujemy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako partnera biznesowego.

Waldemar Kuliński

Sekretarz Województwa, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego

W 2015 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie audyt personalny.
Realizacja usługi składała się z następujących etapów:
- przeprowadzenie audytu personalnego,
- przygottowanie raportu poaudytowego,
- przedstawienie propozycji działań doskonalących.

Usługa została przeprowadzona w sposób należyty z zachowaniem wszelkich zasad profesjonalizmu.

Grzegorz Pawlus

Członek Zarządu HFG Polska Sp. z o.o.

Od kwietnia 2015 do października 2015 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o.przeprowadziła dla pracowników HFG Polska Sp. z o.o. cykl jedenastu warsztatów dla dwóch równoległych grup. Projekt podzielony był na trzy główne obszary tematyczne, gdzie każdy z nich zawierał po trzy, cztery spotkania:
1. Automotywacja pracownika HFG
2. Efektywność osobista
3. Zmiana w firmie - pracownik w zmianie
4. Budowanie i utrzymanie efektywnego zespołu - podsumowanie projektu

Głównym celem projektu było zintegrowanie pracowników firmy oraz wzmocnienie wśród nich przekonania toższmości z firmą HFG. Polecamy firmę Brainstorm Group wszystkim zainteresowanym, jako profesjonalnego i kompetentnego partnera.

Barbara Sikorska

Managing Director

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. skutecznie zrealizowała dla nas projekt doradczy "Analiza rynku pracy na Ukrainie (w mieście Użhorod i Dolinia)". 

W ramach projektu zostało przeprowadzone badanie potencjału zatrudnienia, możliwości rekrutacyjnych w regionach oraz audyt procesu rekrutacyjnego firmy Groclin. W rezultacie przeprowadzonych działań powstał raport o możliwościach rekrutacyjnych w dwóch regionach wraz z rekomendacjami i planem działania dotyczącymi zwiększenia efektywności polityki rekrutacyjnej Groclin.

mgr Anna M Kuś

Pełnomocnik Zarządu, Kierownik Sekcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Szkoleń

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w okresie czerwiec - listopad 2015 r. zrealizowała dla Menedżerów Klienta Podkarpackiego Banku Spółdzielczego osiem dni szkoleń. Zakres tematyczny:
- Skuteczny Menedżer
- Komunikacja w zespole i organizacji
- Sztuka prezentacji
- Motuywacja, automotywacja

Szkolenia były poprzedzone diagnozą przed szkoleniową. Szkolenia prowadzone były w formie warsztatowej. Usługi zostały wykonane należycie, rekomendujemy współpracę z firmą Brainstorm Group w zakresie realizacji szkoleń.

Robert Hrycaniuk

Prezes Zarządu

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. zrealizowała w latach 2015/2016 dla Prozach Spółka Akcyjna cykl szkoleń według poniższego wykazu:
1. MS Word i MS Excel w praktyce
2. Język angielski

Powierzona usługa została wykonana bez zastrzeżeń zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Przygotowany program szkoleń został dostosowany do potrzeb naszej firmy. W związku z powyższym polecamy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera realizującego usługi na bardzo wysokim poziomie.

Anna Wodzinowska

Exatel S.A. - HR Business Partner

W 2016 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła dla naszej firmy następujące projekty:
- Szkolenie: Gospodarka magazynowa
- Wyjazd integracyjny połączony z warsztatami Ensize oraz organizacją zabawy Escape the Room

Z uwagi na pozytywne opinie naszych pracowników, uczestników szkoleń, rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako sprawdzonego partnera w organizacji projektów szkoleniowych.

Leszek Sławiński

Dyrektor Sprzedaży - Bolix S.A.

Firma Brainstorm Group zrealizowała dla Dyrektorów Regionalnych naszej firmy projekt szkoleniowy z zakresu Umiejętności Menedżerskich. Projekt obejmował dwudniowy warsztat praktyczny, który odbył się w terminie 16-17 maja 2016 r. oraz cykl indywidualnych Coachingów On The Job dla każdego uczestnika, mający na celu wsparcie wdrożenia w praktyce poznanych narzędzi. 

Niniejszym zaświadczamy, że cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania.

Firma Brainstorm Group dała się poznać jako Partner kompletny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na najwyższym poziomie.

Marcin Kowieski

Konsorcjum Stali S.A. - Dyrektor Oddziału Zawiercie

22 października 2016 r. firma Brainstorm Group zrealizowała dla pracowników naszej firmy szkolenie z zakresu Automotywacji i zarządzania czasem. Szkolenie zostało przeprowadzone pogłebioną diagnozą potrzeb naszych pracowników oraz indywidualnym badaniem Ensize.

Szkolenie prowadzone było w formie praktycznego warsztatuw sposób ciekawy co mocno aktywizowało grupę do współdziałania z trenerem.

Firma Brainstorm Group dała się poznać jako partner kompletny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na najwyższym poziomie.

Joanna Najduch

Specjalista ds. HR

Od marca 2016 r. do czerwca 2016 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla pracowników Działu Sprzedaży Fega Sp. z o.o. projekt rozwoju umiejętności sprzedaży. Projekt obejmował dwudniowe szkolenia oraz sesje Trening On The Job dla czterech grup szkoleniowych, łącznie 56 osób.

Niniejszym zaświadczamy, że cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. dała się poznać jako Partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm, elastyczność oraz podejście do współpracy z nami stało na wysokim poziomie. Odbyte przez nas szkolenie ma za zadanie zaowocować wzrostem efektywności naszej pracy i pozytywnie wpłynąć na jakość obsługi naszych Klientów.

Barbara Figura

Specjalista ds. Płac i Szkoleń

W lipcu 2014 roku firma Brainstorm zorganizowała dla nas szkolenie o tematyce "Skuteczne zarządzanie zespołem sprzedażowym". Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności efektywnego zarządzania podległym zespołem poprzez pracowników poprzez budowanie autorytetu, dobór odpowiedniego stylu zarządzania, delegowanie zadań i rozliczanie ze zrealizowanych celów, jak również motywowanie, budowanie dobrej atmosfery pracy i wspieranie w osiąganiu coraz ambitniejszych celów.

Szklenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny i rzetelny, a Trener prowadzący wykazał się dużą wiedzą ekspercką i doświadczeniem. Polecamy firmę Brainstorm jako solidnego i godnego współpracy partnera.

Kinga Hęcińska

Durektor Personalny Oras Olesno Sp. z o.o.

Współpracę z firmą Brainstorm rozpoczęliśmy od Teambuildingu zaprojektowanego dla pracowników różnych działów naszej firmy. Na wybór właśnie tej firmy wpłynęło między innymi profesjonalne podejście do Klienta, szczegółowe rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, szerokie spektrum usług i elastyczność w działaniu.

Podczas realizacji szkolenia trenerzy wykazali się doskonałym przygotowaniem merytorycznym i ogromnym zaangażowaniem w prowadzone przedsięwzięcie. Również faza poszkoleniowa - raport, podsumowanie i sugestie na przyszłość, została przeprowadzona w bardzo profesjonalny sposób.

Zadowolenie z rozpoczętej współpracy zaowocowało kolejnymi szkoleniami:
- szkolenie z zakresu Teambuildingu dla administracji produkcji
- sztuka sprzedaży dla grupy sprzedaży detalicznej i inwestycyjnej

Po raz kolejny firma Brainstorm wykazała się pełnym profesjonalizmem i z całą pewnością będziemy polecać jej usługi w przyszłości.

Łukasz Kania

Weltech Sp. z o.o. - Dyrektor Zarządzający

Firma Brainstorm przeprowadziła dla nas audyt procesów produkcyjnych. Głównym obszarem diagnozy była:
- Identyfikacja wymagań Klienta wewnętrznego i zewnętrznego - jak również sprawdzenie przepływu informacji,
- Sprawdzenie procesu wytwórczego, przepływu materiału, przygotowania produkcji, podmontażu i montażu, procesów wspomagających produkcję,
- Istnienie elementów filozofii szczupłej produkcji i narzędzi: przepływ 1 sztuki, zero braków, poziomowania produkcji, redukcja czasu przezbrojenia, ciągłe doskonalenie, zarządzanie wizualne, 5S.

Celem audytu była identyfikacja wąskich gardeł oraz określenie potencjału do przyszłych wdrożeń.
Firma ta przeprowadziła audyt w sposób rzetelny, a następnie przedstawiła jego wyniki w raporcie. Ze względu ma fachowość, rzetelność, terminy dopasowane do Klienta, zaangażowanie w zlecenie oraz łatwy kontakt polecamy firmę Brainstorm jako dobrego partnera do współpracy.

Marcin Merta

Kierownik Działu Szkoleń, Training Manager ROVESE S.A.

Z firmą Brainstorm mamy przyjemność współpracować od 2009 roku. W tym okresie zostały zrealizowane następujące szkolenia: Soaching - podstawy (1 szkolenie 2 dniowe), Coaching w praktyce (2 szkolenia 2 dniowe), Komunikacja interpersonalna (1 szkolenie 2 dniowe). 

W ramach projektu "Akademia Rozwoju Grupy Rovese" realizowanego w okresie 2011 r. - 2013 r. przeprowadzone zostały następujące szkolenia: Komunikacja interpersonalna - 12 szkoleń 2 dniowych) oraz Negocjacje zakupowe (2 szkolenia 2 dniowe).

Trenerzy Brainstorm prowadzili szkolenia mjaęc na uwadze kluczowe wartości firmy oraz zdefiniowane cele. Zakres merytoryczny, atmosfera oraz kwalifikacje trenerów ocenione zostały bardzo wysoko. Jesteśmy zadowoleni z poziomu realizacji dotychczasowych szkoleń i rekomendujemy firmę Brainstorm do realizacji podobnych usług.

Zobacz wszystkie szkolenia w Białystok Zobacz wszystkie szkolenia

Poznaj naszych trenerów: Paulina Gocała

Kalendarz Szkoleń