Tytuł projektu: Kompleksowa Transformacja Operacyjna i Strategiczna

Okres realizacji: 04.2022 - nadal

W ramach projektu dla Dezamet, Brainstorm Group skoncentrował się na przeprowadzeniu audytu organizacyjnego oraz na stworzeniu i implementacji strategii firmy. Naszym celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej klienta poprzez transformację lean oraz optymalizację kluczowych procesów.

Główne działania projektowe:

1. Strategia Firmy i audyt:
Rozpoczęliśmy od przeprowadzenia audytu w celu zrozumienia obecnego stanu organizacji. Następnie opracowaliśmy strategię firmy, opierając się na szczegółowej analizie SWOT, analizie PEST i analizie BCG. Dodatkowo aby lepiej zrozumieć procesy u Klienta i tym samym lepiej przeprowadzić go przez zmianę szczególną uwagę poświęciliśmy audytom pogłębionym w szczególności:
- audyt planowania produkcji
- audyt produkcji.
- audyt technologii

2. Transformacja Lean:
Kluczowym elementem projektu jest transformacja lean. Dzięki niej udało się nam zoptymalizować zarówno procesy planowania produkcji, jak i procesy zarządzania jakością. Nasze działania opierały się o rekomendacje eksperckie po przeprowadzonych  szczegółowych audytach, które pomogły w identyfikacji obszarów do usprawnienia.

3. Optymalizacja procesów:
Skupiliśmy się na optymalizacji zakupów w postaci benchmarku dostawców i renegocjacji warunków współpracy z dostawcami  oraz optymalizacji logistyki wewnętrznej i zewnętrznej. W ramach tego obszaru przeprowadziliśmy mapowanie przepływu procesów, co pozwoliło na stworzenie nowych layoutów zakładu.

4. Szkolenia z Lean Management:
Aby wesprzeć trwałą zmianę, zorganizowaliśmy szereg szkoleń z lean management dla kadry zarządzającej. Szkolenia te miały na celu rozwój umiejętności menedżerskich oraz zrozumienie korzyści płynących z filozofii lean.

Jesteśmy też w trakcie realizacji pogłębionych audytów utrzymania ruchu i audytu w dziale konstrukcji.

Rezultaty:

Projekt zakończył się sukcesem, przynosząc klientowi znaczące korzyści w postaci efektywniejszego zarządzania, redukcji kosztów oraz lepszego wykorzystania zasobów. Osiągnięte wyniki potwierdziły skuteczność naszego podejścia do audytu, transformacji lean i strategicznego planowania.

Brainstorm Group, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, zapewnia klientom wsparcie w kompleksowej transformacji ich działalności, co znacząco przyczynia się do ich rozwoju i wzrostu na rynku konkurencyjnym. Nasza praca nad tym projektem stanowi doskonały przykład naszej zdolności do łączenia audytu i strategii firmy z praktyczną realizacją transformacji lean oraz optymalizacją procesów.