W ramach współpracy z Zakładami Metalowymi „Dezamet” S.A. w marcu 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzninny warsztat strategiczny. Celem warsztatu było stworzenie planu działania (Action Plan), wprowadzenia usprawnień elementów, które wymagają w firmie wzmocnienia. Elementy te zostały określone i omówione na podstawie matrycy wzmocnień, która jest doskonałym narzędziem diagnozy aktualnego stanu firmy i określenia jej potencjału rozwojowego.