W ramach współpracy z Zakładami Metalowymi „Dezamet” S.A. w marcu 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzninny warsztat strategiczny. Celem warsztatu było stworzenie planu działania (Action Plan), wprowadzenia usprawnień elementów, które wymagają w firmie wzmocnienia. Elementy te zostały określone i omówione na podstawie matrycy wzmocnień, która jest doskonałym narzędziem diagnozy aktualnego stanu firmy i określenia jej potencjału rozwojowego. W ramach dalszej współpracy w maju 2022 roku rozpoczęliśmy trwający do chwili obecnej cykl warsztatów mających na celu wypracowanie strategii firmy, natomiast w styczniu 2023 roku zrealizowaliśmy w Nowej Dębie dla trzech grup pracowników 8-godzinne szkolenia "Lean Management".