TRANSFORMACJE ZAKUPOWE

Chcesz poznać więcej szczegółów? Napisz do nas!

Rok 2023 to rok galopujących cen. Wzrost cen gazu i paliw doprowadził nie tylko do wzrostu cen surowców i komponentów, ale także ich braku, powodując przestoje w wielu firmach produkcyjnych.  

Chcąc zadbać o bezpieczeństwo swojej firmy w dobie szalejących cen surowców, mediów i komponentów, warto rozważyć przeprowadzenie tzw. transformacji zakupowej.  

Transformacja zakupowa to proces wsparcia działu zakupu w skróceniu łańcucha dostaw zapewniający tym samym bezpieczeństwo dostępności komponentów nawet przy ograniczeniu możliwości przemieszczania się spowodowanej pandemią, ale także proces organizacji pracy działu zakupu i renegocjacji wszystkich umów z dostawcami. 

Korzystając z naszego wieloletniego know how uczymy pracowników działu zakupów jak przeprowadzać prawidłowy benchmark, jak formułować prawidłowe zapytanie ofertowe wykorzystując efekt skali, jak oceniać potencjał i ryzyko współpracy z nowym dostawcą. Wprowadzamy dodatkowo w działach zakupu zasady zarządzania kategorią zakupową, standardy rozmów negocjacyjnych, jak i standardy oceny dostawcy. 

Etapy transformacji zakupowych

Etap 1.
Całość procesu zawsze rozpoczynamy analizą danych i audytem aktualnego sposobu funkcjonowania działu zakupu. Kolejnym krokiem jest renegocjacja wszystkich umów zakupowych z dotychczasowymi dostawcami. Takie działanie pozwala nam uzyskać już w pierwszym etapie projektu realne korzyści dla Klienta. 

Etap 2.
W drugim etapie wykonujemy wraz z pracownikami zakupu benchmark dla kluczowych kategorii i znajdujemy alternatywnych dostawców dla każdej kluczowej kategorii. Takie działanie pozwala nam nie tylko zabezpieczyć się przed brakiem dostawy lub opóźnieniem w dostawie, ale także pozwala nam osiągać jeszcze lepsze ceny zakupu. 

Etap 3.
Trzecim etapem jest praca nad wdrożeniem standardu zarządzania procesem zakupu. W tym obszarze zajmujemy się organizacją planowania zakupu, standaryzacją procesów benchmarku, zapytań ofertowych oraz oceny dostawcy. Zajmujemy się tutaj także uporządkowaniem pracy zakupowców wprowadzając standard zarządzania kategorią. 

Przebieg procesu Transformacji zakupowych

W projektach niejednokrotnie wprowadzamy narzędzia pozwalające zautomatyzować proces planowania zakupu poprzez wywołanie zakupu, gdy osiągnięty zostanie stan minimalny. Wprowadzamy także system alertów, gdy osiągnięty zostanie poziom bezpieczeństwa magazynowego. Naszym doradztwem obejmujemy także kontrolę surowców i komponentów na wejściu do magazynu. Wspieramy także naszych Klientów w obszarze zarządzania stanem magazynowym, rotacją komponentów i surowców oraz eliminacją tzw. nierotów. 

Zaufali nam:

DemarkoLibruSeaFrapolESSystemKLakoEsabMega

W naszej ofercie można znaleźć wszystko co sprawi, że twój dział zakupu będzie działał sprawnie i efektywnie. 

Zapraszamy do współpracy w transformacjach zakupowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W CELU DOPASOWANIA OFERTY POTRZEB TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA!


doradztwo@brainstorm.biz.pl