W ramach współpracy z firmą Mostostal Kraków S.A. w 2019 roku zrealizowaliśmy cykl usług doradczych w zakresie wdrożenia kultury Lean. Dla trzech grup pracowników w ramach Akademii Menedżera prowadziliśmy szkolenia i rozwijaliśmy kompetencje menedżerskie kadry zarządzającej poprzez bieżące koordynowanie pracy i jasne ustalanie odpowiedzialności. W sierpniu 2019 roku zrealizowaliśmy również 8-godzinne szkolenie „Train The Trainer”, które zostało przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w październiku 2021 roku zrealizowaliśmy dla pracowników szkolenia "Komunikacja interpersonalna" oraz "Zarządzanie czasem", natomiast we wrześniu 2023 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie "Zarządzanie stresem".