W ramach współpracy z firmą Mostostal Kraków S.A. w 2019 roku zrealizowaliśmy cykl usług doradczych w zkresie wdrożenia kultury Lean. Dla trzech grup pracowników w ramach Akademii Menedżera prowadziliśmy szkolenia i rozwijaliśmy kompetencje menedżerskie kadry zarządzającej poprzez bieżące koordynowanie pracy i jasne ustalanie odpowiedzialności. W sierpniu 2019 roku zrealizowaliśmy również 8-godzinne szkolenie „Train The Trainer”, które zostało przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.