Szkolenia i Development Centre w Ramach Akademii Menedżera OBI - Projekt Brainstorm Group

Okres realizacji: Rozpoczęcie współpracy w marcu 2014 roku, kontynuacja projektu do dzisiaj.

Brainstorm Group zrealizował dla OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. serię szkoleń i sesji Development Centre w ramach Akademii Menedżera OBI. Projekt ten skierowany był do kierowników działów i zastępców dyrektorów marketu, mając na celu ich przygotowanie do awansu na wyższe stanowiska kierownicze.

Główne działania projektowe:

1. Szkolenia Akademii Menedżera OBI:
- Realizacja dziewięciu edycji projektu, obejmująca siedem modułów szkoleniowych takich jak: Współpraca i efektywna komunikacja, Skuteczny menedżer, Budowanie wizerunku kierownika, Przywództwo w zarządzaniu, Negocjacje i wywieranie wpływu, Zarządzanie zmianą, Matywowanie pracowników.

2. Integracja szkolenia z Development Centre:
- Połączenie szkoleń z elementami Development Centre, gdzie trenerzy pełnili również role asesorów.
- Każdy moduł trwał od dwóch do trzech dni, zapewniając intensywny i praktyczny rozwój umiejętności.
- Każde szkolenie było prowadzone przez trenera i oceniane przez asesora.

3. Indywidualny raport i feedback:
- Na zakończenie Akademii każdy uczestnik otrzymywał indywidualny raport o postępach w rozwoju menedżerskim oraz indywidualny feedback rozwojowy.

Rezultaty:

Projekt dla OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. przyczynił się do znacznego rozwoju kompetencji kierowniczych uczestników, przygotowując ich do awansu na wyższe stanowiska. Innowacyjne połączenie szkoleń z Development Centre pozwoliło na głębsze zrozumienie i praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności.

Podsumowanie:

Brainstorm Group, specjalizując się w szkoleniach i Development Centre, efektywnie wspiera rozwój kierowniczy i kompetencje menedżerskie w organizacjach. Nasza współpraca z OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. podkreśla naszą umiejętność tworzenia kompleksowych programów rozwojowych, które realnie przyczyniają się do wzrostu potencjału zarządczego w firmach.