Współpraca z firmą OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. rozpoczęła się w marcu 2014 roku.

Akademia Menedżera OBI to projekt kierowany do kierowników działów oraz zastępców dyrektorów marketu. W okresie od czerwca do października 2022 roku zrealizowaliśmy już ósmą edycję tego projektu, którego celem jest kompleksowe przygotowanie kierowników do awansu na zastępcę dyrektora marketu i zastępców do awansu na dyrektora marketu.

W ramach rocznej Akademii OBI każdy menedżer bierze udział w siedmiu modułach szkoleniowych z czego pięć realizowanych jest przez Brainstorm Group:
– Współpraca, efektywna komunikacja i przyjmowanie informacji zwrotnej,
– Skuteczny menedżer,
– Budowanie wizerunku kierownika i prowadzenie negocjacji,
– Przywództwo w zarządzaniu, motywowanie i komunikowanie zmian,
– Negocjacje i wywieranie wpływu.

Każdy z modułów trwa od dwóch do trzech dni. Projekt ma charakter innowacyjny, ponieważ łączy szkolenia z Development Center. Każde szkolenie prowadzi dwoje trenerów i wymiennie pełnią rolę trenera i asesora. Na zakończenie akademii każdy z uczestników otrzymuje indywidualny raport o postępach swojego rozwoju menedżerskiego i indywidualny feedback rozwojowy.