Współpraca z firmą OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. rozpoczęła się w marcu 2014 roku, a ostatnie szkolenie przeprowadziliśmy w styczniu 2020 roku.

Akademia Menedżera OBI to projekt kierowany do kierowników działów oraz zastępców dyrektorów marketu. Zrealizowaliśmy już sześć edycji tego projektu, którego celem jest kompleksowe przygotowanie kierowników do awansu na zastępcę dyrektora marketu i zastępców do awansu na dyrektora marketu.

W ramach rocznej Akademii OBI każdy menedżer bierze udział w siedmiu modułach szkoleniowych z czego pięć realizowanych jest przez Brainstorm Group:
– Współpraca, efektywna komunikacja i przyjmowanie informacji zwrotnej,
– Skuteczny menedżer,
– Budowanie wizerunku kierownika i prowadzenie negocjacji,
– Przywództwo w zarządzaniu, motywowanie i komunikowanie zmian,
– Negocjacje i wywieranie wpływu.