W ramach współpracy z firmą ES System K Sp. z o.o. w okresie od stycznia 2020 roku do kwietnia 2021 roku zrealizowaliśmy cykl indywidualnych sesji coachingowych oraz przeprowadziliśmy transformację Lean z działem logistyki, działem produkcji oraz magazynem. Prowadzone przez nas działania miały na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań oraz poprawę efektywności produkcji. Jednocześnie w styczniu 2020 r. zrealizowaliśmy dla trzech grup pracowników 8-godzinne szkolenia „Lean Management”, w marcu, czerwcu i lipcu 2020 r. zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia „Komunikacja”. Również w lipcu 2020 roku zrealizowaliśmy 14-godzinne szkolenie "First Time Manager", które zostało przeprowadzone w wersji zdalnej, z wykorzystaniem dedykowanej platformy komunikacji, w kwietniu 2020 roku przeprowadziliśmy sesję Assessment Center, natomiast w grudniu 2020 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie "Standaryzacja pracy".