W styczniu 2020 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą ES System K Sp. z o.o. Obecnie jesteśmy w trakcie prowadzenia indyywidualncyh sesji coachingowych oraz realizujemy transformację Lean z działem logistyki, działem produkcji oraz magazynem. Prowadzone przez nas działania mają na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań oraz poprawę efektywności produkcji. Jednocześnie w styczniu 2020 r. zrealizowaliśmy dla trzech grup pracowników 8-godzinne szkolenia „Lean Management”, w marcu 2020 r. zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Komunikacja” natomiast w kwietniu 2020 roku przeprowadziliśmy sesję Assessment Center.