W lipcu 2012 roku przeprowadziliśmy dla Inpost sp. z o.o. dwudniowy warsztat „Profesjonalna obsługa trudnego klienta” dla pracowników Działu Reklamacji i Infolinii oraz Działu Infolinii Technicznej.

Warsztat poprzedzony został pogłębioną diagnozą potrzeb uczestników, co pozwoliło nam na dostosowanie programu do realiów pracy uczestników.