Tytuł projektu: Transformacja Operacyjna i Strategiczna w Libru Sea

Okres realizacji: 2019 - nadal

W projekcie dla Libru Sea, Brainstorm Group skupił się na kompleksowej transformacji lean oraz rozwijaniu kompetencji pracowniczych poprzez szkolenia. Naszym celem było zwiększenie efektywności operacyjnej firmy oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania zespołem.

Główne działania projektowe:

1. Transformacja Lean w produkcji:
Przeprowadziliśmy gruntowną transformację lean w obszarze produkcji, co pozwoliło na optymalizację procesów i zwiększenie efektywności operacyjnej.

2. Transformacja zakupów i renegocjacje umów:
Skoncentrowaliśmy się na transformacji procesów zakupowych, w tym na renegocjacjach umów z dostawcami, co przyczyniło się do znacznych oszczędności i lepszego zarządzania łańcuchem dostaw.

3. Transformacja w zarządzaniu jakością:
Zmiany w obszarze zarządzania jakością miały na celu zapewnienie wyższych standardów i zwiększenie zadowolenia klientów.

4. Szkolenia dla Kadry Zarządzającej:

- Szkolenia z zarządzania ludźmi, w tym prowadzenie odpraw i udzielanie informacji zwrotnej.
- Szkolenie z 5 dysfunkcji pracy zespołu, mające na celu poprawę współpracy i efektywności zespołowej.
- Szkolenie z negocjacji, rozwijające umiejętności negocjacyjne kadry kierowniczej.

Rezultaty:
Projekt przyniósł znaczące korzyści dla Libru Sea, w tym usprawnienie procesów produkcyjnych, zakupowych oraz zarządzania jakością. Szkolenia przyczyniły się do rozwoju umiejętności kierowniczych, co miało pozytywny wpływ na zarządzanie zespołami i ogólną efektywność pracy.

Brainstorm Group, wykorzystując swoje doświadczenie w dziedzinie transformacji lean i edukacji menedżerskiej, pomogła Libru Sea w osiągnięciu wyższego poziomu efektywności operacyjnej i skuteczności zarządzania. Nasz projekt stanowi doskonały przykład efektywnego łączenia szkolenia i transformacji lean w celu osiągnięcia trwałych rezultatów biznesowych.