W ramach współpracy z firmą Libru Sea Sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2019 roku do grudnia 2019 roku przeprowadziliśmy w firmie na terenie województwa pomorskiego audyt produkcji i logistyki. Jednocześnie w lipcu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Lean Management dla produkcji”. W ramach dalszej współpracy w grudniu 2020 roku oraz w lutym 2021 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia "5 Dysfunkcji pracy zespołowej", w listopadzie 2022 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie "Mapowanie procesów", natomiast w kwietniu 2023 roku przeprowadziliśmy audyt produkcyjny.