W ramach współpracy z firmą Libru Sea Sp. z o.o. od kwietnia 2019 roku do grudnia 2019 roku przeprowadziliśmy audyt produkcji i logistyki. Jednocześnie w lipcu 2019 roku zrealizowaliśmy 14-godzinne szkolenie „Lean Management dla produkcji”.