Tytuł projektu: Akademia Menedżera i kompleksowy rozwój kompetencji miękkich

Okres realizacji: luty 2014 roku – wrzesień 2023 roku

Główne działania projektowe: 
Współpraca z Ikea Industry Poland to przykład projektu szkoleniowego, który w swoim wieloletnim przebiegu kompleksowo poszerza zasób obecnych w organizacji kompetencji. Prowadzone w jeżyku polskim oraz angielskim szkolenia koncertowały się swoją tematyką wokół kompetencji miękkich, a ich cennym uzupełnieniem były szkolenia z zakresu finansów, zarządzania projektami czy negocjacji. 

Na przestrzeni lat zrealizowano następujące szkolenia: Negocjacje, Budowanie postawy asertywnej, Efektywność zespołowa, Follow Up, Komunikacja i współpraca, Zarządzanie projektem optymalizacyjnym, Budowanie postawy asertywnej, Budowanie relacji biznesowych, Zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja czasu pracy, Skuteczny Lider, Budowanie pewności i wiary w siebie, Wypalenie zawodowe w organizacji, Zarządzenie Projektami, Finanse dla nie finansistów, Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie, Negocjacje, Prezentacje, Zarządzanie zespołem rozproszonym, Radzenie sobie ze stresem, Warsztaty rozwojowe, Nowa Rola - Budowanie wewnętrznego potencjału oraz rozbudowany cykl Akademia Menedżera.

Rezultaty:
Zrealizowane szkolenia wprowadziły do organizacji Klienta szeroki zakres nowych kompetencji i wiedzy. Skala projektu i jego rozkład w czasie umożliwiły na niezwykłą skuteczność prowadzonych działań – zarówno dzięki zróżnicowanej tematyce obejmującej wiele aspektów funkcjonowania organizacji, jak i dzięki możliwość ewaluacji postępów i ewentualnego wzmacniania kompetencji w obszarach tego wymagających.