IKEA Industry Poland Sp. z o.o.

W ramach współpracy z IKEA Industry zrealizowaliśmy program szkoleń miękkich, głównie dla pracowników Działów Zakupu, Sprzedaży i Obsługi Klienta. Ich celem był rozwój kompetencji, które w bezpośredni sposób wspierałyby realizację celów poszczególnych działów. W szczególności umiejętności negocjacyjne, obsługi Klienta, komunikacji, efektywności osobistej. W 2014 roku dla Ikea Industry przeprowadziliśmy 16 godzinne szkolenie „Komunikacja i współpraca”. W marcu 2015 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie projektem optymalizacyjnym”, w maju 2015 roku zrealizowaliśmy 16- godzinne szkolenie „Budowanie postawy asertywnej”, na przełomie czerwca i lipca oraz w październiku 2015 roku przeprowadziliśmy 32-godzinne szkolenie „Budowanie relacji biznesowych”, natomiast w grudniu 2016 roku zrealizowaliśmy w języku angielskim 16-godzinne szkolenie „Prowadzenie prezentacji biznesowych”. W marcu 2017 roku dla pracowników oddziału w Goleniowie zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Nowa Rola – Budowanie wewnętrznego potencjału”. W czerwcu 2017 roku przeprowadziliśmy ostatnie szkolenia dla czterech grup pracowników, którymi zakończyliśmy trwający od marca cykl szkoleń w ramach „Akademii Menedżera”. W maju 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie sobą w czasie”, natomiast w okresie od stycznia 2018 roku do maja 2018 roku dla 6 grup pracowników ponownie zrealizowaliśmy cykl szkoleń w ramach „Akademii Menedżera”. W okresie od stycznia 2019 roku do kwietnia 2019 roku dla kolejnych trzech grup pracowników oddziału w Goleniowie zrealizowaliśmy cykl szkoleń w ramach „Akademii Menedżera”, natomiast w czerwcu 2019 roku dla pracowników oddziału w Lubawie zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „First Time Manager”. We wrześniu 2019 roku przeprowadziliśmy dla pracowników oddziału w Goleniowie dwudniowe szkolenie „Budowanie pewności i wiary w siebie”. W ramach dalszej współpracy od lipca 2020 roku do października 2020 roku zrealizowaliśmy Testy psychometryczne wraz z pełnymi raportami i sesjami feedbackowymi, w marcu 2021 roku dla dwóch grup pracowników zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia "Wypalenie zawodowe w organizacji", w październiku 2021 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenia "Zarządzanie Projektami" i "Finanse dla niefinansistów", w kwietniu 2022 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie "Planowanie i ocean opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie", w czerwcu 2022 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup pracowników 16-godzinne szkolenia "Techniki negocjacji" w lipcu 2022 roku przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenie "Techniki prezentacji", w lutym 2023 r. zrealizowaliśmy 16-godzinne "Warsztaty rozwojowe", natomiast dla pracowników Ikea Retail Sp. z o.o. zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie "Zarządzanie zespołem rozproszonym".