W ramach współpracy z firmą Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. w grudniu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Współpraca i efektywna komunikacja”, skierowane do Kadry Menedżerskiej firmy. Szkolenie przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy w formie praktycznego warsztatu. Kolejnym etapem wzmacniania kompetencji zespołu menedżerskiego jest rozpoczęty w październiku 2020 roku projekt rozwojowy dla Dyrektorów firmy. Pierwszym działaniem była realizacja 24-godzinnego szkolenia "Coaching Managerski oraz elementy mentoringu w efektywnym zarządzaniu Zespołem Challengerów". Jednocześnie w marcu 2021 roku dla dwóch grup pracowników zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenia "Challenger 4.0 - nowoczesne techniki sprzedaży", natomiast w październiku 2021 roku zrealizowaliśmy 32-godzinny warsztat - Wprowadzenie do wdrożenia systemu sugestii pracowniczych.