Współpraca z firmą Onet koncentrowała się na pracy z działem sprzedaży w kanale tradycyjnym oraz agencyjnym. Zrealizowaliśmy dla firmy Onet szkolenia z zakresu budowania relacji oraz sprzedaży z wykorzystaniem autorskiego modelu SEMA. W ramach współpracy wspieraliśmy także menedżerów sprzedaży w zakresie rozwijania umiejętności zarządzania sprzedażą.