Z firmą Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. pracujemy od ośmiu lat. W ramach tej współpracy zrealizowaliśmy wiele szkoleń, coachingów i konsultacji.

Szkolenia, konsultacje i coachingi prowadziliśmy dla menedżerów wszystkich szczebli zarządzania.

W ramach najczęściej pojawiających się tematów były:
– Budowanie autorytetu lidera
– Motywowanie i delegowanie zadań
– Zarządzanie strategiczne
– Zarządzanie zmianą
– Zarządzanie ludźmi
– Zarządzanie sytuacyjne
– Negocjacje
– Dress Code
– Zarządzanie w procesach logistycznych
– Zwinne zarządzanie projektami
– Zarządzanie międzypokoleniowe
– Ciągłe doskonalenie
– Zarządzanie konfliktem w organizacji
– Autoprezentacja podczas odpraw i spotkań
Każde szkolenie poprzedzone zostało diagnozą potrzeb szkoleniowych i zakończone ewaluacją.