Tytuł projektu: Szkolenia – komunikacja, kreatywność, wystąpienia publiczne, autoprezentacja, zarządzanie projektami.

Okres realizacji: lata 2008 – 2021

Realizowany na rzecz ING Banku Śląskiego projekt polegał na wzmocnieniu kompetencji w zakresie sprzedaży, kreatywności i autoprezentacji.

Główne działania projektowe:
Projekt szkoleniowy dedykowany głównie obszarom banku związanym ze sprzedażą złożony był z szeregu szkoleń każdorazowo poprzedzanych wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych. W czasie warsztatów szczególną uwagę poświęciliśmy symulacjom związanym ze specyfiką działania Banku i jego produktów, by jak największy zasób wiedzy przekazać w formie praktycznej, uwzględniając specyfikę Klienta.

Tematami poszczególnych szkoleń w latach 2008-2010 były: komunikacja w zespole, motywacja, zarządzanie konfliktem w organizacji, kreatywność, zarządzanie projektami i zarządzanie sobą w czasie.

W latach 2019 i 2021 zrealizowaliśmy natomiast obejmujące 16 godzin szkolenie pn. „Wystąpienia publiczne i sztuka autoprezentacji”  oraz „Trening kreatywności” dla dwóch grup szkoleniowych.

Rezultaty: 
Przeprowadzone szkolenia zaowocowały nabyciem przez pracowników Klienta umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych w sposób skuteczny, interesujący dla odbiorcy i skupiający jego uwagę. Z kolei nabycie umiejętności z zakresu autoprezentacji i rozwinięcie potencjału kreatywności pozwoliło pracownikom na znacznie skuteczniejszy samorozwój i budowanie marki osobistej. Funkcjonowanie zespołów i obszarów działalności Klienta zostało znacząco usprawnione w efekcie szkoleń poprawiających komunikację i zarządzanie projektami oraz niwelowanie negatywnych skutków konfliktów w gronie pracowników.