ING Bank Śląski

Mieliśmy okazję realizować projekty szkoleniowe dla różnych obszarów działalności ING Bank Śląski, głównie związanych z sprzedażą. Każdorazowo projekty poprzedzała diagnoza potrzeb a warsztaty opierały się na licznych symulacjach związanych ze specyfiką działania Banku i jego produktów.

Szkolenia dla Banku były o następującej tematyce:

  • Komunikacja w zespole
  • Perły motywacji
  • Zarządzanie konfliktem
  • Kreatywność

Większy cykl szkoleniowy realizowaliśmy dla ING Usługi Finansowe, który obejmował tematy związane z kreatywnością, zarządzaniem projektami i zarządzanie sobą w czasie.

W październiku 2019 roku zrealizowaliśmy 16 – godzinne szkolenie „Wystąpienia publiczne i sztuka autoprezentacji”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.