W ramach współpracy z firmą Tauron Polska Energia S.A. w październiku 2017 roku dla pracowników zrealizowaliśmy 8-godzinny warsztat „Team Building – Współpraca Zespołowa”. Warsztat został przygotowany i przeprowadzony w formie praktycznych ćwiczeń mających na celu integrację grupy i współpracę zespołową. W ramach dalszej współpracy w październiku 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinny „Warsztat integracyjny – Współpraca w Zespole”, natomiast od grudnia 2018 roku do stycznia 2019 roku przeprowadziliśmy indywidualne sesje coachingowe.