W ramach współpracy z firmą Atlas Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w październiku 2015 roku 24-godzinny warsztat z zakresu SMED. Dzięki przeprowadzonemu warsztatowi udało się m.in. ograniczyć czas przestoju maszyny z 60 do 4 minut oraz zredukować czas przezbrojenia na tokarce z 6 godzin do 53 minut. Warsztat rozpoczął się na sali szkoleniowej, po czym uczestniczy przeszli do działań praktycznych na produkcji. W ramach dalszej współpracy w styczniu 2016 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup 16-godzinne warsztaty TPM.

W październiku 2016 roku rozpoczęliśmy realizację Akademii Menedżera dla Dyrektorów i zrealizowaliśmy dla dwóch grup 24-godzinne szkolenia, które obejmowały moduły „Metodologia przywództwa sytuacyjnego w Atlas wg K. Blancharda”, „Zaawansowana komunikacja menedżerska” i „Prowadzenie efektywnych spotkań i prezentacji. Inspirujące wystąpienia menedżera”, w listopadzie 2016 roku zrealizowaliśmy również dla dwóch grup 16-godzinne szkolenia „Zarządzanie zmianą. Efektywne wdrażanie innowacji i zmian” oraz „Model Coachingu i wykorzystanie go do rozwoju podwładnych. Zaawansowane metody rozwoju pracowników w Atlas – Coaching vs Mentoring”, natomiast w grudniu zrealizowaliśmy dla dwóch grup ostatnie z cyklu Akademii Menedżera 16-godzinne szkolenia „Zarządzanie Procesami Biznesowymi (BPM). Inteligencja emocjonalna.”

Również w okresie od października do grudnia 2016 r. dla 6 grup Kierowników produkcji, mistrzów i brygadzistów zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenia, które obejmowały moduły „Rola Managera”, „Podstawy komunikacji managerskiej z pracownikami na różnych etapach realizacji zadań i celów”, „Organizacja pracy własnej oraz zespołu”, „Monitorowanie i rozliczanie pracy podległych pracowników”, „Motywowanie pracowników” oraz „Wstęp do metodologii Przywództwa Sytuacyjnego”.

W marcu 2017 roku przeprowadziliśmy konsultacje dotyczące wdrożenia SMED, w maju 2017 roku przeprowadziliśmy w fabrykach w Dąbrowie Górniczej i Zgierzu konsultacje dotyczące procesu wdrażania TPM, następnie w październiku 2018 roku dla pracowników Zakładu w Piotrkowie Trybunalskim zrealizowaliśmy 16-godzinny warsztat „Lean Manufacturing”.

W czerwcu 2019 roku dla dwóch grup pracowników zrealizowaliśmy 8-godzinne warsztaty dotyczące prowadzenia odpraw oraz pracy przy tablicy odpraw, w lipcu 2019 roku zrealizowaliśmy 14-godzinne szkolenie „Lean Management dla produkcji”, natomiast w styczniu 2020 roku zrealizowaliśmy 8-godzinny warsztat „5S”.

Jednocześnie od roku 2017 do chwili obecnej reazizujemy cykl indywidualnych konsultacji menedżerskich.

W ramach dalszej współpracy we wrześniu 2022 roku w zakładach na terenie całej Polski rozpoczęliśmy wdrażanie kultury Lean oraz przygotowania kadry menedżerskiej poszczególnych zakładów do przeprowadzania procesów optymalizacyjnych.