PZU S.A.

Z firmą PZU S.A. współpracujemy już od wielu lat w ramach umowy ramowej. Wszystkie szkolenia realizowane są według standardów PZU od momentu diagnozy potrzeb po ewaluację szkolenia. Najczęściej realizowanymi przez nas projektami były cykle szkoleń dla kadry menedżerskiej.

Wśród tematów zrealizowanych szkoleń pojawiały się:

 • Budowanie pozycji lidera
 • Budowanie wygrywających strategii
 • Perły motywacji
 • Ocena potencjału pracowników
 • Metoda GROW
 • Budowanie zgranego zespołu zarządczego
 • Budowanie pewności siebie
 • Zarządzanie zmianą
 • Adaptacja do zmian w organizacji
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Innowacyjność i rozwiązywanie sytuacji trudnych
 • Asertywność w kontakcie z pracownikiem podległym
 • Zarządzanie ludźmi
 • Delegowanie i kontrola
 • Motywowanie i kontrola
 • Organizacja pracy własnej i zespołu
 • Nowoczesny prospecting

Szkolenia były realizowane dla menedżerów wszystkich pionów i różnych szczebli zarządzania. Łącznie dla PZU zrealizowaliśmy kilkaset dni szkoleniowych.