Opis Współpracy Szkoleniowej z PZU S.A. - Brainstorm Group

Okres współpracy: Wieloletnia współpraca w ramach umowy ramowej

Brainstorm Group od wielu lat współpracuje z PZU S.A., realizując szeroki wachlarz szkoleń menedżerskich. Nasze działania szkoleniowe są dostosowane do standardów PZU, od diagnozy potrzeb szkoleniowych aż po ewaluację efektów szkoleń.

Główne działania projektowe:

1. Cykle szkoleń dla kadry menedżerskiej:
- Realizacja specjalistycznych szkoleń dla menedżerów z różnych pionów i szczebli zarządzania.
- Tematy szkoleń obejmowały m.in. Budowanie pozycji lidera, Budowanie wygrywających strategii, Perły motywacji, Ocena potencjału pracowników, Metoda GROW, Budowanie zgranego zespołu zarządczego, Zarządzanie zmianą, Adaptacja do zmian w organizacji, Twórcze rozwiązywanie problemów, Innowacyjność, Asertywność, Zarządzanie ludźmi, Delegowanie i kontrola, Motywowanie, Organizacja pracy, Nowoczesny prospecting, Trening kreatywności i inne.

Rezultaty:

Szkolenia przeprowadzone dla PZU S.A. przyczyniły się do wzrostu kompetencji menedżerskich, lepszego zarządzania zespołami oraz efektywnej adaptacji do zmian organizacyjnych. Łącznie dla PZU zrealizowaliśmy kilkaset dni szkoleniowych, co świadczy o głębokim zaangażowaniu i skuteczności naszych metod szkoleniowych.

Podsumowanie:

Brainstorm Group, specjalizując się w szkoleniach menedżerskich, dostarcza spersonalizowane i efektywne programy rozwojowe, które odpowiadają na konkretne potrzeby i wyzwania biznesowe naszych klientów. Nasza wieloletnia współpraca z PZU S.A. jest potwierdzeniem naszej zdolności do realizacji kompleksowych projektów szkoleniowych, które przynoszą realną wartość dla organizacji i jej pracowników.