W ramach współpracy z firmą Deloitte przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy cykl szkoleń menedżerskich. W szkoleniach brali udział menedżerowie różnych szczebli zarządzania. Tematyka przeprowadzonych szkoleń to:
– Współpraca, komunikacja i asertywność
– Motywowanie
– Efektywność osobista
Wszystkie szkolenia poprzedzone zostały diagnozą potrzeb szkoleniowych w formie pogłębionych wywiadów i badań Ensize. Po każdym module szkoleniowym uczestnicy otrzymywali zadania wdrożeniowe, których realizację omawialiśmy podczas sesji follow up.