PKO Bank Polski S.A.

Od dwóch lat, w ramach umowy ramowej podpisanej z Bankiem, realizujemy cykle szkoleń, dedykowane głównie kadrze menedżerskiej. Do tej pory udało nam się zrealizować między innymi szkolenia dla Dyrektorów ds. Sprzedaży, Dyrektorów Oddziałów, Kierowników Zespołów, Dyrektorów ds. Sieci i dla Osób Zarządzających Agencjami.

W ramach współpracy z Bankiem zrealizowaliśmy również dwa projekty o wysokim stopniu złożoności, między innymi projekt planszowej gry symulacyjnej dla Centrum Restrukturyzacji i Windykacji oraz projekt symulacji działania nowego systemu zarządzania sprzedażą, który miał na celu zwiększenie potencjału całej grupy kapitałowej, rozumianego jako wykorzystywanie każdej szansy sprzedażowej.

W ramach działań, podejmowanych dla Menedżerów Sieci Zewnętrznej PKO Bank Polski przeprowadziliśmy nie tylko całościową diagnozę pracy Menedżerów, ale także cykl indywidualnych coachingów operacyjnych on the job. Wnioski z zrealizowanego przez nas projektu doprowadziły do całościowej zmiany strategii zarządzania agencjami.
Prowadzimy również coachingi menedżerskie dla wyższej kadry kierowniczej (Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Departamentów).

We wrześniu 2014 roku zrealizowaliśmy 8 godzinne szkolenie „Komunikacja pozioma – wywieranie wpływu, asertywność”. W ramach dalszej współpracy z w listopadzie 2014 roku przeprowadziliśmy szkolenie dla trzech grup o tematyce „Podejmowanie decyzji w kontekście zmiany kompetencji”, a w grudniu 2014 roku zrealizowaliśmy szkolenie „Budowanie i utrzymywanie relacji”.

W styczniu 2015 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup szkolenie „Skuteczność wg wskazówek starożytnych ksiąg”, w marcu, czerwcu, sierpniu, wrześniu i październiku 2015 roku zrealizowaliśmy cykl 16 godzinnych szkoleń „Zarządzanie sobą w czasie” i „Zarządzanie emocjami”, dla dwóch grup przeprowadziliśmy szkolenie „Budowanie i utrzymywanie relacji” oraz zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Wypalenie zawodowe i stres”. W listopadzie 2015 roku zrealizowaliśmy kolejne 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie sobą w czasie”, 16-godzinne szkolenie „Negocjacje w biznesie” oraz pierwszy dzień z 16-godzinnego szkolenia „Rozwój kompetencji wywieranie wpływu, prezentowanie własnych pomysłów”. W grudniu 2015 roku dla pracowników Banku przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenie „Planowanie pracy, budowanie zespołu, współpraca i komunikacja w zespole”, 16-godzinne szkolenie „Negocjacje zaawansowane”, 16-godzinne szkolenie „Efektywność osobista”, 8-godzinne szkolenie dla pięciu grup „Efektywna komunikacja”, 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie stresem i emocjami”, które zostało przygotowane i przeprowadzone przez dwóch Trenerów, drugi dzień z 16-godzinnego szkolenia „Rozwój kompetencji wywieranie wpływu, prezentowanie własnych pomysłów” oraz 8-godzinne szkolenie „Savoir-vivre w biznesie”. Jednocześnie od stycznia do czerwca 2015 roku zrealizowaliśmy cykl szkoleń „Podejmowanie decyzji w kontekście zmiany kompetencji”. W marcu 2016 r. zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenia „Efektywne zarządzanie poziomem zaangażowania i satysfakcji z pracy w COD” oraz „Zarządzanie emocjami”. Szkolenie „Zarządzanie emocjami” zostało ponownie zrealizowane w maju 2016 r. Również w maju 2016 r. zrealizowaliśmy dla 70 osobowej grupy pracowników szkolenie „Podstawy zarządzania projektami”. W czerwcu 2016 r. zrealizowaliśmy szkolenia: „Autoprezentacja”, „Rola i odpowiedzialność menedżera – egzekwowanie zobowiązań, czyli jak zwiększać świadomość pracownika?”, „Budowanie i utrzymywanie relacji”, „Zarządzanie sobą w czasie”. Również w czerwcu 2016 r. dla dwóch grup zrealizowaliśmy szkolenie „Wywieranie wpływu” natomiast na przełomie czerwca i lipca zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie emocjami”. We wrześniu 2016 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenia „Zarządzanie emocjami”, „Budowanie i utrzymywanie relacji” oraz „Aktywizacja korporacyjnego klienta międzynarodowego”, również we wrześniu dla sześciu grup zrealizowaliśmy szkolenie „Automotywacja, efektywność osobista, zarządzanie stresem”, w październiku przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenie „Partnerstwo biznesowe i jego rola w realizowaniu celów strategicznych”, w listopadzie 2016 r. w parze trenerskiej przeprowadziliśmy 8-godzinny warsztat mający na celu usprawnienie procesów oraz diagnozę słabych punktów w codziennym funkcjonowaniu Banku, w grudniu 2016 r. dla czterech grup pracowników Banku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia „Udzielanie informacji zwrotnej”, Również w grudniu przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenie „Skuteczna sprzedaż produktów ubezpieczeniowych do kredytów hipotecznych”, w marcu 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Menedżer IT – Liderem strategicznym”, w czerwcu zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenia „Zarządzanie sobą w czasie”, „Rozwijanie podwładnych”, „Zarządzanie emocjami” oraz dla dwóch kolejnych grup pracowników 16-godzinne szkolenia „Menedżer IT – Liderem strategicznym”, we wrześniu dla innej grupy pracowników zrealizowaliśmy kolejny raz 16-godzinne szkolenie „Rozwijanie podwładnych”, natomiast w grudniu 2017 r. zrealizowaliśmy szkolenie „Zarządzanie sobą w czasie”.