Opis Działalności Szkoleniowej i Doradczej dla PKO BP - Brainstorm Group

Okres współpracy: Ponad 10 lat

W ramach umowy ramowej z PKO Bank Polski, Brainstorm Group od ponad dekady realizuje szereg projektów szkoleniowych i doradczych. Nasze działania skupiają się głównie na kadrze menedżerskiej, oferując rozbudowane programy rozwojowe i operacyjne.

Główne działania projektowe:

1. Cykle szkoleń menedżerskich:
- Zrealizowaliśmy szereg szkoleń dla różnych poziomów zarządzania, w tym dla Dyrektorów ds. Sprzedaży, Dyrektorów Oddziałów, Kierowników Zespołów, Dyrektorów ds. Sieci oraz Osób Zarządzających Agencjami.

2. Projekty o wysokim stopniu złożoności:
- Opracowaliśmy projekt planszowej gry symulacyjnej dla Centrum Restrukturyzacji i Windykacji.
- Zrealizowaliśmy projekt symulacji nowego systemu zarządzania sprzedażą, mający na celu zwiększenie potencjału całej grupy kapitałowej.

3. Coachingi menedżerskie i diagnoza pracy:
- Przeprowadziliśmy kompleksową diagnozę pracy Menedżerów Sieci Zewnętrznej oraz serię indywidualnych coachingów operacyjnych on the job, co doprowadziło do zmiany strategii zarządzania agencjami.

4. Szkolenia specjalistyczne:
- Realizowaliśmy szereg szkoleń o tematyce m.in. „Komunikacja pozioma”, „Podejmowanie decyzji w kontekście zmiany kompetencji”, „Budowanie i utrzymywanie relacji”, a także „Zarządzanie sobą w czasie” i „Zarządzanie emocjami”.

5. Scenariusze do serialu edukacyjnego:
- W 2023 roku opracowaliśmy scenariusze do serialu edukacyjnego dla PKO BP, co stanowiło istotny element wewnętrznych programów rozwojowych banku.

Rezultaty:

Nasze działania przyczyniły się do znaczącego rozwoju umiejętności i kompetencji menedżerskich w PKO BP, poprawy komunikacji wewnętrznej oraz skuteczniejszego zarządzania zespołami i projektami. Szkolenia i coachingi menedżerskie, w połączeniu z innowacyjnymi projektami doradczymi, umożliwiły PKO BP osiągnięcie wyższego poziomu efektywności organizacyjnej.

Podsumowanie:

Brainstorm Group, specjalizując się w szkoleniach z zarządzania, szkoleniach menedżerskich oraz tworzeniu scenariuszy do filmów edukacyjnych, skutecznie wspiera rozwój i wzrost efektywności w organizacjach. Nasza wieloletnia współpraca z PKO BP to przykład naszego zaangażowania w dostarczanie kompleksowych i dostosowanych rozwiązań szkoleniowych i doradczych, które przyczyniają się do realizacji celów strategicznych naszych klientów.