W ramach współpracy z firmą Unibep S.A. w lutym 2017 roku zrealizowaliśmy grę szkoleniową, której celem było zbudowanie mostu. Zaprojektowana przez nas gra miała na celu zbudowanie współpracy, komunikacji i współdziałania pomiędzy menedżerami, miała również wyzwolić większą motywację do wdrożenia nowej kultury organizacyjnej i wartości Grupy Unibep oraz wzbudzić refleksję nad tym w jaki sposób kultura organizacyjna i wartości mogą wpływać na współpracę, zaangażowanie oraz sukces.

W ramach dalszej współpracy od maja 2017 roku do marca 2018 roku dla zrealizowaliśmy cykliczne szkolenia w ramach Akademii Menedżera.

Akademia Menedżera Unibep była kompleksowym projektem rozwoju menedżerów i obejmowała wszystkie szczeble zarządzania od kadry rezerwowej, przez kierowników, dyrektorów po szefów biznesów. Projekt łączył standardowe działania szkoleniowe z pracą na projektach. Każda grupa realizowała w trakcie nauki projekt usprawniający w firmie np. mający na celu zwiększenie zgodności budżetu zerowego z budżetem realizacyjnym. W projekcie pracownicy nie tylko uczestniczyli w szkoleniach i pracowali na projektach ale także mieli sesje coachingowe i badania parametryczne.

Projekt składał się z następujących modułów i grup:
1. Szefowie biznesów – 1 grupa:
– Zarządzanie ludźmi cz. 1
– Zarządzanie ludźmi cz. 2
– Poszukiwanie i zarządzanie talentami oraz doskonalenie indywidualności
– Przedsiębiorczość, myślenie o rozwoju biznesu. Planowanie i wyznaczanie celów długookresowych
– Kultura ciągłego doskonalenia
– Budowanie postawy proklienckiej i jej wpływ na dalszą akwizycję

2. Dyrektorzy – 2 grupy:
– Zarządzanie ludźmi cz. 1
– Zarządzanie ludźmi cz. 2
– Poszukiwanie i zarządzanie talentami oraz doskonalenie indywidualności
– Przedsiębiorczość, myślenie o rozwoju biznesu. Planowanie i wyznaczanie celów długookresowych
– Kultura ciągłego doskonalenia
– Budowanie postawy proklienckiej i jej wpływ na dalszą akwizycję

3. Kierownicy – 4 grupy:
– Zarządzanie ludźmi cz. 1
– Zarządzanie ludźmi cz. 2
– Samozaparcie w realizacji postawionych celów – automotywacja
– Dostrzeganie problemów i wprowadzenie działań usprawniających, rozwiązywanie problemów
– Motywacja do własnego rozwoju, budowanie chęci do samodzielnej nauki, rozwijanie własnych kompetencji
– Proaktywność w działaniu oraz rozwijanie kadry rezerwowej

4. Kadra rezerwowa – 2 grupy:
– Zarządzanie ludźmi cz. 1
– Zarządzanie ludźmi cz. 2
– Budowanie odpowiedzialności i rozwiązywanie problemów
– Analiza i wykorzystanie własnego potencjału w nowej roli