Badanie HPI szczególnie rekomendowane jest organizacjom, które:
- planują głęboką reorganizację, zwiększoną aktywność biznesową – nowe rynki, wdrożenia technologii, nowe obszary działalności
- angażują lub planują zwiększyć zaangażowanie pracowników w proces zmiany, sugestii pracowniczych czy poszukiwania wąskich gardeł
  w procesach
- za priorytet stawiają ciągłą optymalizację procesów oraz wzrost efektywności pracowników
- działania optymalizacyjne lub usprawniające chcą opierać o twarde dane jakościowe i ilościowe eliminując jednocześnie konieczność
  podejmowania decyzji w oparciu o subiektywną ocenę, hipotezy czy domysły.
- nie realizują stawianych celów, nastąpił spadek wydajności lub efektywności/zaangażowania pracowników