W ramach współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie w 2014 roku zrealizowaliśmy cykl sesji Development Center skierowany dla Kadry Zarządzającej Wyższego Szczebla oraz Kadry Zarządzającej Personelem i Procesami. Celem sesji Development Center była diagnoza potencjału i rozwój pracowników pod względem ich kompetencji. W grudniu 2021 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup pracowników 16-godzinne szkolenia "Zarządzanie zespołem zdalnym - zespołem rozproszonym". Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie zdalnej za pomocą platformy komunikacyjnej Zoom. W ramach dalszej współpracy w kwietniu i sierpniu 2022 r. przeprowadziliśmy ocenę kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze., natomiast w grudniu 2022 r. zrealizowaliśmy 32-godzinne szkolenie dotyczące umiejętności projektowania/ prowadzenia badań kompetencji i potencjału pracowniczego metodą Assessment Center (AC) oraz Development Center (DC).