GREEN BELT LEAN SIX SIGMA - SZKOLENIE CERTYFIKOWANE

Filozofia Lean Management jest sprawdzoną koncepcją, którą z powodzeniem stosuje wiele firm w Polsce jak i za granicą. Szczupłe zarządzanie oparte na ciągłym doskonaleniu, eliminacji marnotrawstw, współpracy zespołowej i maksymalizacji jakości zwiększa konkurencyjność organizacji na rynku.

Program Akademii łączy w sobie niezbędną wiedzę z zakresu doskonalenia procesów z umiejętnościami stosowania filozofii Lean w praktyce. Aby umożliwić zrozumienie istoty Lean Management – zajęcia prowadzone są w formie warsztatu aktywizującego wraz z licznymi grami symulacyjnymi i biznesowymi, a także w formie mini wykładów.

DLA KOGO

Akademia przeznaczona jest dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów Lean, Kaizen, Ciągłego doskonalenia, specjalistów oraz inżynierów zajmujących się optymalizacją procesów w firmach oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szczupłego zarządzania chcących zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje w zakresie doskonalenia procesów.

KORZYŚCI

Akademia gwarantuje zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji miękkich niezbędnych do wprowadzenia kultury Lean w organizacji, a także poznanie praktycznych narzędzi niezbędnych do optymalizowania procesów w firmie.

Program AKADEMII:

Główne koncepcje doskonalenia procesów 

 • TOC. Teoria ograniczeń
 • SixSigma. Metoda zarządzania jakością oparta na statystyce
 • TPS. System Produkcyjny Toyota
 • KAIZEN

Zagraj w Lean. Gra symulująca proces produkcyjny 

 • Podstawy szczupłego zarządzania
 • Podstawowe narzędzia stosowane w Lean Manufacturing
 • Mierniki efektywności procesów
 • Rezultaty wynikające z zastosowania narzędzi Lean

5S. Organizacja miejsca pracy i zarządzanie wizualne

 • Analiza sytuacji
 • Czerwone etykiety
 • Organizacja stanowiska pracy – 5S
 • Audyty obszarów
 • Informacja wizualna a zarządzanie wizualne
 • Wizualizacja efektywności za pomocą wskaźników
 • Case study z wdrożenia (video) – Case Study Mostostal Kraków

Praca standaryzowana 

 • Czas taktu a czas cyklu
 • Pełne obciążenie pracą
 • Aspekty BHP, jakościowe i efektywność w procesie standaryzacji
 • Dokumentacja standardu
 • Case study z wdrożenia (video) – Case study Libru Sea

Rozwiązywanie problemów 

 • PDCA
 • Zastosowanie Diagramu Ishikawy w rozwiązywaniu problemów
 • Metoda 5 Why jako droga do poszukiwania źródła problemów
 • Grupowe generowanie możliwych rozwiązań z wykorzystaniem metody superpozycji i klasycznej burzy mózgów
 • Generowanie rozwiązań w oparciu o model GROW
 • Ocena możliwych rozwiązań z wykorzystaniem najpopularniejszych macierzy
 • Case study z wdrożenia systemu rozwiązywania problemów w Banu BNP Paribas

Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów 

 • Analiza brakowości w procesie
 • Kaizen jako metoda generowania usprawnień
 • Zasady prowadzenia warsztatów Kaizen opartych o PDCA
 • System sugestii pracowniczych –Kaizen Box i rezultaty z jego wprowadzenia
 • Proces zbierania, oceniania i wdrażania sugestii pracowniczych
 • Sposoby wynagradzania pracowników w systemie Kaizen Box
 • Komunikacja wewnętrzna projektu Kaizen Box
 • Case study z firmy ESAB

Lean in supply chain – gra symulacyjna 

 • Wybór dostawców
 • Ocena jakości dostawców
 • Zarządzanie zapasami
 • Wielkość zapasów
 • Kolejkowanie (FIFO, LIFO)
 • System Kanban
 • Dostarczanie surowców do stanowiska pracy – rola mleczarza – DS. SMITH

VSM. Mapowanie strumienia wartości – case study 

 • Cele mapowania
 • Metodyka mapowania
 • Rezultaty mapowania
 • Mapa stanu obecnego ćwiczenie mapowania procesu na bazie video
 • Identyfikacja wąskich gardeł i marnotrawstw w procesie
 • Generowanie rozwiązań do mapy procesu przyszłego
 • Mapa stanu przyszłego
 • Case study z wdrożenia - Azoty

TWI – instruktarz stanowiskowy 

 • Czym jest TWI + historia
 • Co daje TWI
 • Standaryzacja z wykorzystaniem TWI
 • Adaptacja pracownika z wykorzystaniem TWI
 • Case Study – ES SYSTEM K

Lean Leader. Przywództwo w kulturze Lean

 • Jak zaangażować całą organizację w proces usprawnień
 • Obowiązki i rola lidera
 • Lean to nie tylko narzędzia
 • Gnać przed sobą czy sprawiać aby podążali za tobą?
 • Poziomy przywództwa

TPM. Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń

 • Cele i filary TPM
 • Autonomiczne utrzymanie ruchu
 • Narzędzia stosowane w TPM
 • Wskaźniki OE i OEE
 • Zarządzanie awariami i przeglądami
 • Eliminowanie awarii
 • Case study Atlas

SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn 

 • Czynności wewnętrzne
 • Czynności zewnętrzne
 • Obserwacje procesu
 • Generowanie usprawnień w procesie przezbrojeń
 • Smed na podstawie nagrań video
 • Case study Bilplast

Teoria Hoshin Kanri vs. teoria zarządzania przez cele 

 • Budowanie zrozumienia pracowników poprzez przełożenie dźwigni wzrostu na aktywności, które na co dzień wykonują
 • Metody wyznaczania celów
 • Sposoby wizualizacji i monitorowania celów i projektów
 • Case study Hager Polo

Koszt uczestnictwa to 9 600 PLN netto za 20 sesji.

Na cenę składają się :

 • Konsultacje i ścisła współpraca z wykładowcami-praktykami, dopracowanie programu do indywidualnych potrzeb uczestników oraz postawionych celów
 • Przygotowanie i wydanie certyfikatu z hologramem na zakończenie programu
 • Konsultacje e-mailowe z trenerem przez 30-dni po zakończonej Akademii
 • Zadania wdrożeniowe postwork

Yelow Belt – egzamin – koncepcja wynikająca z case study.
Po ukończeniu kursu proponujemy podejście do egzaminu Green Belt. Wiąże się on z realizacja projektu optymalizacyjnego, który przyniesie min. 15 000 PLN oszczędności w skali roku. Egzamin polega na opisaniu problemu i metod dojścia do rozwiązania wraz ze szczegółowym opisem tych działań i podlega obronie pracy. Uczestnik otrzymuje certyfikat Brainstorm Group w zakresie Green Belt Six Sigma.

Można także uzyskać certyfikat Black Belt – wiąże się to z dodatkowym kursem – 32h i projektem optymalizacyjnym na 50 000 PLN
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

szkolenia@brainstorm.biz.pl