W 2010 roku zrealizowaliśmy 2-dniowe szkolenie dla Pracowników Urzędu pt. „Coaching w praktyce”. Celem szkolenia było podniesie kompetencji coachingowych. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.