PKO Leasing S.A.

W ramach współpracy z PLK Leasing S.A. w marcu 2016 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie Emocjami” natomiast w czerwcu 2016 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie sobą w czasie”. W ramach dalszej współpracy we wrześniu 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Rozwijanie podwładnych”. Wszystkie szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.