W 2013 roku przeprowadziliśmy dla firmy Rigips należącej do grupy Saint Gobain szkolenie z tematu „Sztuka prezentacji biznesowej”. Warsztaty skierowane były do grupy Menedżerów Działu Sprzedaży Rigips. Przed szkoleniem przeprowadzona została szczegółowa diagnoza potrzeb w formie indywidualnych rozmów z każdym z uczestników dzięki czemu program został dostosowany do specyfiki firmy, jej produktów i strategii sprzedażowej Rigips. Celem szkolenia menedżerskiego był przyrost wiedzy i umiejętności uczestników w obszarach związanych m.in. z technikami autoprezentacji, wywieraniem wpływu, radzeniem sobie z trudnymi uczestnikami czy dostosowywaniem prezentacji do stylu komunikacji odbiorcy. Szkolenie objęło 3 dni z miesięcznymi przerwami, pomiędzy którymi uczestnicy otrzymali zadania do wykonania m.in. przygotowanie 5 minutowej prezentacji, która była omawiana na zajęciach.