ANWIL S.A.

W 2013 roku przeprowadziliśmy dla firmy Anwil S.A. cykl szkoleń o tematyce „Zarządzanie Strategiczne”, który obejmował między innymi następujące zagadnienia : formułowanie wizji, misji i celów strategicznych organizacji,zarządzanie zmianą, zarządzanie rozwojem organizacji. Głównym celem szkoleń było wypracowanie strategii, która pozwoli zapewnić długoterminowe funkcjonowanie i rozwój Firmy