W ramach współpracy z firmą Arvato Polska Sp. z o.o. w lutym 2020 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Agile Project Management”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.