W ramach współpracy z firmą Brand Springs Poland Sp. z o.o. w czerwcu 2020 roku przeprowadziliśmy doradztwo w zakresie negocjacji zakupowych z dostawcami.