W ramach współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej w grudniu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Team Building”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.