W ramach współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej w grudniu 2019 roku oraz w okresie od lutego do maja 2021 roku zrealizowaliśmy dla pięciu grup 8-godzinne szkolenia „Team Building”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.