COACHING ON THE JOB


Coaching on the Job, będący formą obserwacji uczestniczącej, w której coach w przeciwieństwie do audytora koncentruje swoją uwagę na feed-backu i samym procesie pracy [jak przebiega, na czym polega, gdzie i kiedy pojawiają się trudności itd.]

Coaching on the Job - to forma coachingu stosowana w czasie procesu pracy i w realiach pracy.

Coach jest obserwatorem i uczestnikiem procesu pracy. Wyciąga wnioski, informuje podjętych strategiach zachowania, zarządzania, podejmowania decyzji. Informuje o postępach, zmianach zachowania, a także odwołuje się do celów stawianych przed pracownikiem oraz norm skuteczności lub/i procedur i procesów organizacyjnych.

Cele Coachingu on the Job:
- Uzyskanie konstruktywnego feedbacku rozwojowego
- Uświadomienie sobie swoich słabych i mocnych stron oraz możliwości efektywnego zarządzania swoim potencjałem
- Opracowanie kierunków dalszego rozwoju 
- Poznanie technik świadomego kreowania relacji biznesowych
- Wpływ na zwiększenie poziomu realizacji celów biznesowych
- Udoskonalenie narzędzi organizacji własnej pracy