W ramach współpracy z firmą Consdata Sp. z o.o. w styczniu 2020 roku zrealizowaliśmy dla pracowników 16-godzinny „Warsztat strategiczny”. W ramach dalszej współpracy od maja 2020 roku do chwili obecnej jesteśmy w trakcie przeprowadzania indywidualnych sesji coachingowych.