W ramach współpracy z firmą Demarko Sp. z o.o. Sp. k. w styczniu 2020 roku przeprowadziliśmy audyt organizacyjny przedsiębiorstwa dla działów produkcji, zakupów, logistyki i sprzedaży. Audyt został zakończony raportem zawierającym proponowane usprawnienia dotyczące dalszej działalności firmy. W ramach dalszej współpracy od marca 2020 roku do chwili obecnej realizujemy Projekt Lean w zakresie transformacji produkcji.