Tytuł projektu: Kompleksowa Transformacja i Optymalizacja w Demarko
Okres realizacji: 01.2020 - 10.2022

Brainstorm Group zrealizował szeroko zakrojony projekt transformacji w firmie Demarko, obejmujący audyt organizacyjny oraz transformację lean w wielu kluczowych obszarach działalności firmy.

Główne działania projektowe:

1. Audyt Organizacyjny:
- Na początku projektu przeprowadzony został audyt organizacyjny, aby zidentyfikować obszary wymagające zmian i ulepszeń.

2. Transformacja Lean:
- Po analizie wyników audytu, zainicjowaliśmy transformację lean w obszarach planowania, konstrukcji, technologii, produkcji, magazynowania oraz logistyki wewnętrznej.
- Działania te miały na celu optymalizację procesów, zwiększenie efektywności i redukcję strat.

3. Transformacja Zakupowa:
- Oprócz transformacji lean, przeprowadziliśmy również transformację w obszarze zakupowym.
- Zrealizowano benchmark dostawców oraz renegocjacje cen zakupowych, co przyczyniło się do lepszego zarządzania kosztami i poprawy warunków współpracy z dostawcami.

Rezultaty:

Projekt przyniósł Demarko znaczące korzyści w postaci usprawnionych procesów, zwiększonej wydajności oraz optymalizacji kosztów. Dzięki realizacji rekomendacji i wprowadzeniu zmian, firma osiągnęła lepszą pozycję konkurencyjną na rynku oraz zwiększyła swoją zdolność do elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.

Brainstorm Group, dzięki swojemu doświadczeniu i umiejętnościom w dziedzinie audytów i transformacji lean, skutecznie wspiera firmy w kompleksowej optymalizacji ich działalności. Nasza praca nad tym projektem dla Demarko jest dowodem na to, że efektywne zarządzanie zmianą może przynieść realne i długotrwałe korzyści dla przedsiębiorstw.