W ramach współpracy z firmą Doti Spółka Jawna Manufaktura D.M. Mroczkowscy w czerwcu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.