W ramach współpracy z firmą Dr. Schumacher Sp. z o.o. w październiku 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „First Time Manager”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.