W ramach współpracy z firmą Dubiel Vitrum Sp. z o.o. w okresie od grudnia 2019 roku do lutego 2020 roku przeprowadziliśmy audyt produkcji. W wyniku przeprowadzonego audytu zdiagnozowane zostały marnotrawstwa oraz sporządzone zostały rekomendacje mające usprawnić działalności firmy.