W ramach współpracy z firmą „Edutainment Michał Kaczmarek” we wrześniu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie.” Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.